Skip to ContentSkip to Navigation
Home Werken bij Blijf je ontwikkelen bij Noorderpoort

Blijf je ontwikkelen bij Noorderpoort

Net als onze studenten stellen wij ook onze medewerkers in de gelegenheid om een leven lang te leren en zich te ontwikkelen.

Wij bieden een scala aan faciliteiten voor medewerkers om actief en bewust met de eigen loopbaan bezig te zijn. Dit doen wij onder andere door middel van voortgangsgesprekken, persoonlijke ontwikkeltrajecten, scholing en training.

Ter ondersteuning van alle medewerkers heeft Noorderpoort een eigen bureau loopbaan en mobiliteit, de Noorderpoort Academie en een coachingsplatform.

Noorderpoort Academie
De Noorderpoort Academie faciliteert medewerkers en teams in hun professionele ontwikkeling. Dit doen met onder andere workshops, loopbaanontwikkeling, coaching, jobshadowing, training on the job, kenniscafés en ondersteuning bij scholingstrajecten. Ook is de Noorderpoort Academie partner bij langdurige scholings-, bevoegdheids-, inwerk- en mastertrajecten. Bekijk onze video's en ontdek de vele smaken van professionalisering die we aanbieden.

   
 
 
 
 
Vakmanschap & Talent
Noorderpoort blijft de professionalisering van haar medewerkers verder ontwikkelen. Dit doen we met trots, passie en vakmanschap. We letten daarbij op een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, door te kiezen voor een talentgerichte benadering. De talenten van onze medewerkers zetten we in om goed onderwijs aan onze studenten te bieden.

We ontwikkelen het vakmanschap van onze medewerkers vanuit hun persoonlijke talenten. De waarderende benadering vormt de basis voor het talentgerichte ontwikkelgesprek en heeft toegevoegde waarde voor zowel de medewerker als de organisatie.

Binnen Noorderpoort verkennen we in het project ‘Ontwikkelgesprek Vakmanschap & Talent’ verschillende mogelijkheden om deze talentgerichte ontwikkelgesprekken vorm te geven. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.
Terug naar boven