< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Studeren bij Noorderpoort Zo werkt het mbo

Zo werkt het mbo

Middelbaar beroepsonderwijs
Mbo is een afkorting voor middelbaar beroepsonderwijs. Alles wat je op het mbo leert, is bedoeld om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het toekomstige beroep. Met je mbo-diploma kun je direct aan het werk, maar je kunt natuurlijk ook verder leren.

De twee leerwegen in het mbo
Binnen het mbo bestaan twee routes om je beroepsopleiding te volgen. Die routes noemen we leerwegen. Je hebt de Beroepsopleidende leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

  • BOL is een combinatie van school en stage. Je gaat de hele week naar school en loopt één of meer periodes stage. Die stage noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV).
  • BBL is een combinatie van leren en werken. Naast je baan volg je één of twee dagen in de week lessen op school. Om een BBL-opleiding te doen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Daardoor weet je zeker dat je het vak in de praktijk goed leert. Een erkend leerbedrijf zoek je zelf en vind je op Stagemarkt.nl.

Niveaus
In het mbo kun je op vier niveaus een diploma halen. Op welk niveau je begint is afhankelijk van je vooropleiding.

  • Niveau 1 is de Entree-opleiding die je opleidt tot assistent. Je voert onder begeleiding eenvoudige taken uit. 
  • Niveau 2 is de basisberoepsopleiding. Je doet vooral uitvoerend werk en voert je werkzaamheden grotendeels zelfstandig uit. Speciaal in ons aanbod van niveau 2 is de opleiding Servicemedewerker Breed.
  • Niveau 3 is een vakopleiding waarbij je leert je werkzaamheden helemaal zelfstandig uit te voeren. 
  • Niveau 4 leidt op tot middenkaderfunctionaris/middenkaderspecialist. Je voert je werkzaamheden helemaal zelfstandig uit en bent breed inzetbaar in je vakgebied.

Keuzedelen
Een deel van je opleiding bestaat uit keuzedelen. Dat zijn modules of vakken die je zelf kunt kiezen. Je kunt hiermee je opleiding verdiepen of verbreden. Je kunt de keuzedelen ook gebruiken om je voor te bereiden op je vervolgopleiding op mbo- of hbo-niveau. 

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor mbo-opleidingen zijn wettelijk vastgelegd. Daarnaast mogen enkele opleidingen aanvullende eisen stellen. Bij elke opleiding op onze website vind je de toelatingseisen exact beschreven. We houden ons ook strikt aan deze vooropleidingseisen, daar willen we helder over zijn. Toch kan het voorkomen dat je als aankomend student niet de juiste vooropleiding hebt en er aanleiding is om jou vrijstelling van de toelatingseis te verlenen. Dat gebeurt onder strenge voorwaarden en alleen als bij onderzoek is komen vast te staan dat je geschikt bent voor het volgen van de opleiding. Lees er meer over in de veelgestelde vragen, bij 'Toelatingseisen'.

Doorleren na het hbo
Je kunt met een mbo-diploma meteen aan het werk, maar niets staat je in de weg om door te leren. Je kunt altijd naar het volgende mbo-niveau. Heb je niveau 4 behaald, dan kun je door naar het hbo. Hbo-opleidingen duren over het algemeen vier jaar. Op de websites van de hbo-scholen lees je meer over de instroomeisen. Een mbo-diploma is een goede basis om te gaan werken of verder te studeren.

Terug naar boven