Skip to ContentSkip to Navigation
Home Studeren bij Noorderpoort Studiekosten Weinig geld, toch studeren

Weinig geld, toch studeren

Financiële tegemoetkoming 16/17-jarigen

Je bent nog geen 18 jaar oud, jij wilt studeren, maar je ouders hebben te weinig geld om de leermiddelen voor je studie te kopen. Is een studie voor jou dan toch mogelijk? Ja, ook als je ouders het niet breed hebben kun je studeren.

Speciaal voor ouders met een laag inkomen heeft het Ministerie van Onderwijs de regeling financiële tegemoetkoming leermiddelen 16/17-jarigen ingevoerd. Met deze regeling worden je ouder(s)/verzorger(s) financieel geholpen om de benodigde leermiddelen voor je aan te schaffen.

Wat je ouders moeten weten en doen om gebruik te maken van de tegemoetkoming, lezen zij in de 6 stappen hieronder.

1. Bekijk welke studiekosten worden vergoed en welke niet

De tegemoetkoming 16/17-jarigen geldt voor de aanschafkosten van alle verplichte leermiddelen:

 • boeken
 • licenties
 • laptop
 • vakspecifieke kleding

De regeling geldt ook voor de schoolkostennota van Noorderpoort als er op die nota verplichte leermiddelen staan. Wanneer u een aanvraag voor de tegemoetkoming doet, zal Noorderpoort de verplichte leermiddelen niet in rekening brengen.

Niet vergoed

 • De regeling geldt niet voor de vrijwillige schoolkosten (voor bijvoorbeeld een excursie). Voor de niet-verplichte schoolkosten heeft de Stichting Leergeld van uw eigen gemeente vaak een budget beschikbaar. Een andere mogelijkheid is het studiefonds van de provincie Groningen te benaderen.
 • Moet uw kind reizen voor de studie, dan kan het gebruik maken van een OV-reisproduct van DUO. Meer daarover leest u op de site van DUO.

Hoe zit het met vakspecifiek gereedschap?
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor de schoolkosten. Dit houdt in dat vakspecifieke gereedschappen (zoals: gereedschapskist, koksmessen, of kappersscharen) door school beschikbaar worden gesteld. Deze materialen hoeft u niet meer zelf aan te schaffen. Het gereedschap blijft eigendom van de school. 

2. Check of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming

De regeling financiële tegemoetkoming leermiddelen 16/17-jarigen is er voor u als alle drie onderstaande punten op u en uw kind van toepassing zijn:

 1. Uw kind is of wordt bij Noorderpoort ingeschreven bij een BOL-opleiding (Beroepsopleidende Leerweg) *; 
 2. Uw kind is minderjarig en op 1 augustus nog geen 18 jaar; 
 3. Uw financiële situatie laat het niet toe om de kosten voor verplichte leermiddelen te dragen. Doe de inkomenscheck bij Stichting Leergeld om na te gaan of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

 * Bijzondere situatie bij BBL
Is uw kind bij ons ingeschreven bij een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg), dan ontvangt uw kind salaris vanuit het bedrijf waar uw kind werkt. U komt dan niet in aanmerking voor de tegemoetkoming 16/17-jarigen. Ontvangt uw kind om één of andere reden geen of heel weinig salaris, dan kunt u wel in aanmerking komen voor de regeling.

3. Vraag eerst de inkomensverklaring aan bij Stichting Leergeld

Voordat u bij Noorderpoort de tegemoetkoming kunt aanvragen, dient u een inkomensverklaring te hebben. Die verklaring vraagt u aan bij Stichting Leergeld.
Bij de inkomenstoets wordt gecheckt of het besteedbaar inkomen niet boven een bepaalde grens komt. Bij de berekening daarvan is Noorderpoort niet betrokken.

Pas als de inkomensverklaring door Stichting Leergeld is afgegeven (u krijgt daarvan een document), kunt u de tegemoetkoming in de kosten bij Noorderpoort aanvragen.

Vraag nu een inkomensverklaring aan bij Stichting Leergeld

4. Verklaring van Stichting Leergeld ontvangen? Vraag nu bij Noorderpoort de tegemoetkoming aan

De tegemoetkoming in de leermiddelenkosten kunnen we op twee manieren voor u verzorgen:

 1. Noorderpoort zet het bestellen van de leermiddelen voor u in gang en betaalt de rekeningen voor u. U krijgt in dit geval nergens een rekening van.
  De benodigde boeken, werkkleding en een laptop krijgt uw kind in bruikleen van Noorderpoort. 

 2. U schaft zelf de benodigde leermiddelen aan en declareert de kosten bij Noorderpoort. Daarvoor dient u de nota's en het bewijs dat de nota's betaald zijn (bijvoorbeeld een pinbon of bankafschrift) bij Noorderpoort in. Op de nota hoort uw naam of de naam van uw kind te staan.
  De benodigde boeken, werkkleding en een laptop krijgt uw kind in bruikleen van Noorderpoort. 

In beide gevallen vult u dit aanvraagformulier in. 

Let op: uitzondering
Volgt uw kind een opleiding bij Gezondheidszorg & Welzijn in de stad Groningen dan vraagt u de tegemoetkoming niet via bovenstaand formulier aan maar via de Noorderportal. Hoe u dit kunt doen leest u in deze instructie

5. Uw kind krijgt de leermiddelen in bruikleen, hier vindt u de voorwaarden

Lenen
Wanneer u gebruik maakt van de tegemoetkoming, krijgt uw kind de leermiddelen in bruikleen. Wat u leent en onder welke voorwaarden vindt u in de bruikleenvoorwaarden.
Bij de aanvraag van de tegemoetkoming geeft u akkoord op de voorwaarden door de akkoordverklaring aan te vinken. 

Laptop
Voor het lenen van een laptop van Noorderpoort tekent uw kind nog een afhaalbewijs op het moment van afhalen bij één van onze afhaalpunten. Dit is het bewijs dat uw kind een laptop van Noorderpoort in bruikleen heeft genomen.

De bruikleenvoorwaarden in het kort

 • Rondt uw kind de studie met goed gevolg af, dan mag u alle geleende leermiddelen houden. In dat geval hoeft u niets van de geleende leermiddelen in te leveren.
 • Stopt uw kind voortijdig met de studie, dan levert u de geleende leermiddelen weer in bij Noorderpoort. 
 • Stopt uw kind voortijdig met de studie maar gaat uw kind wel een andere studie doen bij Noorderpoort? Dan mag de laptop mee naar de volgende studie, de overige leermiddelen dienen wel ingeleverd te worden.

6. Heeft u nog een vraag over de tegemoetkoming 16/17 jarigen? Stel ze aan Frank Broeders

Heeft u nog een vraag over de regeling die we niet beantwoord hebben, neem dan per e-mail contact op met:

Frank Broeders
E-mail: finmaatregel16-17@noorderpoort.nl

Ouder dan 18?
Ben je ouder dan 18 jaar, kom je niet in aanmerking voor de regeling 16/17-jarigen en kun je je studiekosten niet opbrengen? Neem dan contact op met de gemeente waarin je woont om de mogelijkheden te bespreken. Heb je hierbij hulp nodig dan kun je die vragen aan

 • je studieloopbaanbegeleider
 • of bij de maatschappelijk werker (de 'school als wijker') die aan je school verbonden is.

Hindrik Schollemafonds
Noorderpoort heeft een fonds voor studenten die financieel in nood zijn. Het Hindrik Schollemafonds helpt jou een oplossing te zoeken als je opleiding in gevaar komt doordat je financiële problemen hebt. Dat kan in de vorm van een eenmalige gift, maar ook door met je mee te denken en je tips en informatie te geven. Je studieloopbaanbegeleider kan je er meer over vertellen.

Terug naar boven