Skip to ContentSkip to Navigation
Home Studeren bij Noorderpoort Studiekosten Kun je je studie niet betalen?

Kun je je studie niet betalen?

Financiële tegemoetkoming 16/17-jarigen

Sommige ouder(s)/verzorger(s) hebben niet genoeg geld om de leermiddelen voor een studie te kopen. Om ervoor te zorgen dat jij - als je ouders het krap hebben - toch een opleiding kunt volgen, heeft het Ministerie van Onderwijs de regeling financiële tegemoetkoming leermiddelen 16/17-jarigen ingevoerd. Met deze regeling worden je ouder(s)/verzorger(s) financieel geholpen om de benodigde leermiddelen voor je aan te schaffen.

De regeling vergoedt de kosten van de verplichte leermiddelen

De vergoeding geldt voor de aanschafkosten van alle verplichte leermiddelen:

 • boeken
 • licenties
 • laptop
 • vakspecifiek gereedschap
 • vakspecifieke kleding

De regeling geldt ook voor de schoolkostennota van Noorderpoort als er op die nota verplichte leermiddelen staan. Wanneer je ouders/verzorgers een aanvraag voor de tegemoetkoming doen, zal Noorderpoort de verplichte leermiddelen niet in rekening brengen.

Niet vergoed
De regeling geldt niet voor de vrijwillige schoolkosten (voor bijvoorbeeld een excursie).

Voor de niet-verplichte schoolkosten heeft de Stichting Leergeld van uw eigen gemeente vaak een budget beschikbaar. Een andere mogelijkheid is het studiefonds van de provincie Groningen te benaderen.

Moet je reizen voor je studie, weet dan dat je gebruik kunt maken van een OV-reisproduct van DUO. Meer daarover lees je op de site van DUO.

Check of je ouders in aanmerking komen voor de regeling

De regeling financiële tegemoetkoming leermiddelen 16/17-jarigen is voor ouder(s)/verzorger(s) die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • hun kind is minderjarig en geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding op 1 augustus
 • hun kind is ingeschreven in een BOL-opleiding (Beroepsopleidende Leerweg), of hun kind is ingeschreven in een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg) en ontvangt geen of weinig salaris
 • de financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) laat het niet toe om de kosten voor verplichte leermiddelen te dragen. 

Komen je ouders in aanmerking, vraag dan bij Stichting Leergeld een inkomensverklaring aan

Je ouders of verzorgers dienen zelf een inkomenstoets aan te vragen bij Stichting Leergeld.
Bij de inkomenstoets wordt gecheckt of het besteedbaar inkomen niet boven een bepaalde grens komt. (*)
Als de inkomensverklaring door Stichting Leergeld is afgegeven, kunnen je ouders de tegemoetkoming in de kosten bij Noorderpoort aanvragen.

(*) Noorderpoort is niet bij de berekening voor de inkomensverklaring betrokken.

Stichting Leergeld

Verklaring van Stichting Leergeld ontvangen? Vraag dan bij Noorderpoort de tegemoetkoming aan

De tegemoetkoming in de leermiddelenkosten kunnen we op twee manieren voor je ouders/verzorgers verzorgen:

 1. Noorderpoort zet het bestellen van de leermiddelen voor je in gang en betaalt de rekeningen voor je. Je ouders krijgen in dit geval nergens een rekening van.
  De benodigde boeken, gereedschap, werkkleding en een laptop krijg je in bruikleen van Noorderpoort. 

 2. Je ouders schaffen zelf de benodigde leermiddelen aan en declareren de kosten bij Noorderpoort. Daarvoor dienen zij de nota's en het bewijs dat de nota's betaald zijn (bijvoorbeeld een pinbon of bankafschrift) bij Noorderpoort in. Op de nota hoort jouw naam of die van je ouders te staan.
  Ook in dit geval krijg je de leermiddelen in bruikleen.

In beide gevallen vullen je ouders dit aanvraagformulier in. 

Let op: uitzondering
Volg je een opleiding bij Gezondheidszorg & Welzijn in de stad Groningen dan vraag je de tegemoetkoming niet via bovenstaand formulier aan maar via de Noorderportal. Hoe je dit kunt doen lees je in deze instructie

Je krijgt de leermiddelen in bruikleen

Wanneer je gebruikmaakt van de regeling, krijg je de leermiddelen in bruikleen. Bij de aanvraag van de tegemoetkoming geef je al aan akkoord te gaan met de bruikleenvoorwaarden.
Voor het lenen van een laptop van Noorderpoort teken je nog een aparte bruikleenovereenkomst op het moment dat je de laptop ophaalt bij één van onze afhaalpunten.

Rond je je studie met goed gevolg af, dan mag je de geleende leermiddelen houden.
Stop je met je studie, dan lever je de geleende leermiddelen weer in bij Noorderpoort.

Heb je nog een vraag over de tegemoetkoming 16/17 jarigen? Stel ze aan Frank Broeders

Heb je nog een vraag over de regeling die we niet beantwoord hebben, neem dan contact op met:

Frank Broeders
E-mail: finmaatregel16-17@noorderpoort.nl

Ouder dan 18?
Ben je ouder dan 18 jaar, kom je niet in aanmerking voor de regeling 16/17-jarigen en kun je je studiekosten niet opbrengen? Neem dan contact op met de gemeente waarin je woont om de mogelijkheden te bespreken. Heb je hierbij hulp nodig dan kun je die vragen aan je studieloopbaanbegeleider of bij de maatschappelijk werker (de 'school als wijker') die aan je school verbonden is. Hopelijk is je probleem dan opgelost.
Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan 
kun je een mail sturen aan rfc.broeders@noorderpoort.nl.

Hindrik Schollemafonds
Noorderpoort heeft een fonds voor studenten die financieel in nood zijn. Het Hindrik Schollemafonds helpt jou een oplossing te zoeken als je opleiding in gevaar komt doordat je financiële problemen hebt. Dat kan in de vorm van een eenmalige gift, maar ook door met je mee te denken en je tips en informatie te geven.

Terug naar boven