Skip to ContentSkip to Navigation
Home Studeren bij Noorderpoort Studiekosten

Studiekosten

Studeren kost geld. De kosten van je studie bestaan grofweg uit twee componenten: les- of cursusgeld en schoolkosten, waarvan een deel vrijwillige bijdrage is.  

Lesgeld en cursusgeld
Het les- of cursusgeld geeft je toegang tot de lessen en examens. Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende bedragen:

    opleiding    niveau    lesgeld    cursusgeld    aan wie betaal je?
BOL 1 t/m 4 €1155,- - DUO
BBL 1 en 2 - €240,- Noorderpoort
3 en 4 - €582,- Noorderpoort
Meer informatie over les- en cursusgeld vind je op de website van DUO.

Het lesgeld en cursusgeld voor het schooljaar 2019-2020 zijn nog niet bekend.

Schoolkosten
Welke opleiding je ook doet, je maakt kosten omdat je materialen moet aanschaffen die je nodig hebt voor je opleiding, zoals: boeken, een laptop, softwarelicenties, werkschoenen, of werkkleding. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Daarnaast wordt bij sommige opleidingen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. Ook deze kosten komen voor eigen rekening.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 komt er een nieuwe regeling voor de schoolkosten. Dit houdt in dat vakspecifieke gereedschappen (zoals: gereedschapskist, koksmessen, of kappersscharen) door je school beschikbaar worden gesteld. Deze materialen blijven ook eigendom van de school. Andere persoonlijke schoolspullen, zoals boeken en een laptop, blijven in het schooljaar 2019-2020 gewoon voor eigen rekening.

Vrijwillige bijdrage
Een vrijwillige bijdrage vragen we voor zaken als excursies, een (examen)feest of workshops. Doe je mee aan de activiteit, dan betaal je de kosten die ervoor gerekend worden. Deelname aan de activiteit is vrijwillig.

Cursusgeld (BBL)
Lesgeld (BOL-opleiding) betaal je aan DUO, cursusgeld (BBL-opleiding) betaal jij of je werkgever rechtstreeks aan Noorderpoort. Hiervoor krijg je van ons een formulier.

Mocht je om een specifieke reden eerder stoppen met je cursus, dan kun je een verzoek indienen voor terugbetaling van cursusgeld. In het aanvraagformulier staat omschreven bij welke specifieke gevallen dit mogelijk is.

Welke kosten je kunt verwachten voor de opleiding van jouw keuze?
De schoolkosten en vrijwillige bijdrage van een opleiding liggen gemiddeld tussen de €500 en €1.000 euro per jaar. De hoogte van de schoolkosten verschilt per opleiding en per leerjaar. Aan het begin van elk schooljaar krijg je een indicatie van de jaarlijkse kosten van je opleiding. Op de pagina van je opleiding hebben we in kaart gebracht wat de totale kosten voor je opleiding zijn.

Financiële tegemoetkoming voor studenten onder de 18 jaar
Hebben jouw ouders/verzorgers een laag inkomen en ben je op 1 augustus onder de 18? Dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van de verplichte schoolkosten. Informatie voor je ouders. 

Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding? Dan kan Noorderpoort een betalingsregeling met je afspreken, zodat je de schoolkosten bijvoorbeeld niet in één keer hoeft te betalen.

Financiële steun door Hindrik Schollemafonds
Kun jij je studiekosten niet opbrengen? Dan kun je de hulp inschakelen van het Hindrik Schollemafonds.Het fonds helpt jou een oplossing te zoeken als je opleiding in gevaar komt doordat je financiële problemen hebt. Dat kan in de vorm van een eenmalige gift, maar ook door met je mee te denken en je tips en informatie te geven.

Terug naar boven