Skip to ContentSkip to Navigation
Home Studeren bij Noorderpoort Begeleiding en advies

Begeleiding en advies

Studeren doe je vooral zelf en ook het leren studeren is je persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar je staat er niet alleen voor als je bij Noorderpoort studeert. Gedurende de gehele opleiding kun je een beroep doen op je studieloopbaanbegeleider en heb je een leerbelemmering, chronische ziekte, handicap of andere problemen die het studeren bemoeilijken, dan biedt Noorderpoort verschillende vormen van extra begeleiding aan. 

Passend onderwijs
Noorderpoort zet jouw succes voorop en dat betekent dat we je onderwijs bieden dat zo goed mogelijk past bij je leermogelijkheden en interesse. Bij leerbelemmeringen bieden we extra begeleiding of voorzieningen. Daarvoor doen we soms ook een beroep op specialistische hulp binnen of buiten Noorderpoort met ondersteuning vanuit jouw woongemeente. Lees voor meer informatie onze brochure Passend Onderwijs.

KAIRO
Voor studenten met een autisme spectrum stoornis is het soms mogelijk om de studie vanaf het eerste leerjaar te volgen met extra ondersteuning van KAIRO. Dit kan bij een aantal BOL-opleidingen op niveau 3 of 4 in de stad Groningen en in Winschoten. Lees voor meer informatie de KAIRO-brochure Focus op het talent, niet de beperking.

Samen afspraken maken
Als je bij het leren en/of tijdens je stage extra ondersteuning kunt gebruiken, geef dat dan al bij de aanmelding aan. Van de opleiding kan je verwachten dat zij zich inspant om een voor jou passend opleidingstraject te bieden of te vinden. Natuurlijk verwachten we daarbij ook dat jij je als student zult inspannen om de opleiding met succesvol af te ronden. Samen ondertekenen we daarvoor bij de start van de opleiding de onderwijsovereenkomst en het begeleidings- en ondersteuningsplan. Hierin stellen we vast wat de school en jij als student gaan doen om jouw diploma te behalen.

Meestal komen we er samen uit. Maar als we toch niet genoeg passende ondersteuning kunnen bieden, dan zullen we dat ook zeggen. Dit kan voorkomen als je bijvoorbeeld niet kunt deelnemen aan de verplichte onderdelen van de opleiding of als je moeite hebt om individueel en in groepsverband zelfstandig te functioneren. Ook veiligheidsrisico’s voor jouzelf en anderen op school of werk/stage kunnen aanleiding zijn om jou een ander traject te adviseren binnen of buiten Noorderpoort.

Bindend studieadvies
Tijdens de eerste maanden van je opleiding bekijken we of jouw opleiding een juiste keuze is. Op basis van je studievoortgang krijg je eerst een voorlopig studieadvies en daarna een definitief studieadvies.

Laat je goede studieresultaten zien, dan krijg je een positief studieadvies. Dit wil zeggen dat je verder mag met je opleiding. Maar als blijkt dat je toch niet op de juiste plek zit, ondanks dat je hebt kunnen werken aan je verbeterpunten, dan krijg je een negatief studieadvies. In dat geval moet je stoppen met je opleiding. We gaan dan samen met jou op zoek naar een opleiding die beter bij jou past. Dit kan binnen Noorderpoort zijn, of bij een andere mbo-instelling. Een negatief studieadvies is bindend en moet je dus opvolgen.

Hoe informeren we je verder over begeleiding?
Als je bij ons studeert krijg je toegang tot de Noorderportal. In de Noorderportal vind je in het onderdeel "Weten & Regelen" een heel hoofdstuk over begeleiding en de bijzondere voorzieningen wanneer je een leerbelemmering hebt. Je vindt daar ook gemakkelijk bij wie je terecht kunt met vragen voor aanvullende begeleiding.

Terug naar boven