Skip to ContentSkip to Navigation
Home Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring
Noorderpoort vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met gegevens van bezoekers van onze website, studenten en medewerkers. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Noorderpoort beschermt jouw privacy/persoonlijke informatie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor vragen over privacy kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@noorderpoort.nl.

Voor bezoekers website

Noorderpoort maakt gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van onze website in de vorm van cookies en van gegevens die bezoekers eventueel invullen op een van de contactformulieren. Voor cookies zie de cookieverklaring hieronder.

Voor beheer, hosting, onderhoud en ontwikkeling van zijn website maakt Noorderpoort gebruik van een externe partij. Wij hebben met deze partij duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

De gegevens van contactformulieren worden alleen gebruikt voor het afhandelen van het betreffende formulier. Deze gegevens worden intern opgeslagen en maximaal twee jaar bewaard.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de ibp@noorderpoort.nl.

Voor studenten

Noorderpoort maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van studenten als dat nodig is voor het opleiden en begeleiden van onze studenten, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je je aanmeldt). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van Noorderpoort gegevens over jou, bijvoorbeeld je cijfers en studievorderingen. Als dat nodig is om je goed te kunnen begeleiden, registreren we ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Jouw gegevens en studievoortgang worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem. Dit systeem is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Noorderpoort.

Tijdens de lessen maakt Noorderpoort gebruik van een aantal digitale leermaterialen en ondersteunende systemen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. Wij hebben met de leveranciers van deze leermaterialen en systemen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Kloppen je gegevens niet? Dan kun je een verzoek indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet (meer) relevant zijn voor Noorderpoort, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de ibp@noorderpoort.nl.

Voor medewerkers

Noorderpoort maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van medewerkers als dat nodig is voor het uitoefenen van zijn taken en verplichtingen als werkgever. De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je in dienst treedt). Daarnaast registreert je leidinggevende, en in sommige gevallen ondersteunend personeel van Noorderpoort, gegevens over jou (bijvoorbeeld je ontwikkeling of functiegegevens).

Jouw gegevens worden opgeslagen in het digitale personeelsadministratiesysteem en het digitale archief. Deze systemen zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de noodzakelijke medewerkers van Noorderpoort.

Binnen je werk voor Noorderpoort maak je gebruik van verschillende digitale systemen. Hiervoor is het nodig dat we een beperkte set met persoonsgegevens uitwisselen met de leveranciers, om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Als je gegevens niet kloppen, dan kun je veel gegevens zelf aanpassen. Lukt het niet, dan kun je een verzoek indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor Noorderpoort, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de ibp@noorderpoort.nl.

Cookieverklaring
De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren, om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers bij te houden. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics, Hotjar, retargeting en sociale netwerken.

Google Analytics
Noorderpoort registreert gegevens over het gebruik van deze website en met deze gegevens kan Noorderpoort de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Deze website verzamelt alleen informatie voor interne doelstellingen. De informatie wordt niet gedeeld met of verkocht aan derden.

Hotjar
Noorderpoort maakt gebruik van Hotjar-cookies. Hiermee worden bezoekers anoniem gevolgd op de website met als doel de werking van de website en gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar en worden niet opgeslagen. Cookies van Hotjar verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. 

Retargeting
Noorderpoort maakt gebruik van retargeting-cookies. Met deze cookies leggen Google en Facebook anoniem vast dat de website van Noorderpoort is bezocht. Via retargeting kunnen advertenties van Noorderpoort getoond worden op websites van derden. 

Nieuwsbrief
Noorderpoort heeft verschillende nieuwsbrieven waarvoor je je kunt inschrijven. Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief geeft je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Noorderpoort jou op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden voor een nieuwsbrief.

Veranderingen
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.

Terug naar boven