< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC's (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Je vindt ons in de provincie Groningen en in Assen. Noorderpoort is groot, maar kiest voor ‘klein’. We hebben overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent.

Mbo-opleidingen
Je kunt bij ons kiezen uit meer dan 150 mbo opleidingen van niveau 1 t/m 4. Een niveau 1-opleiding (Entree) kun je volgen zonder dat je een diploma hebt.

Bedrijfstrainingen en -opleidingen
Bij Noorderpoort kun je ook als volwassene terecht voor een om- of nascholing. We hebben een uitgebreid aanbod in diverse richtingen zoals in de techniek, de zorg en de zakelijke dienstverlening. Bovendien zijn al onze mbo-opleidingen in de BBL-variant toegankelijk voor volwassenen. BBL is de combinatie van werken en leren.

Cursussen en inburgeren
Wil je een korte cursus volgen om je kennis op te frissen? Dat kan ook bij Noorderpoort. Denk bijvoorbeeld aan Nederlands, computergebruik en rekenen. Ben je nieuw in Nederland? Bij Noorderpoort kun je op verschillende niveaus inburgeringstrainingen volgen.

Onze mensen
Onze mensen zijn professionals die onze studenten opleiden tot succesvolle beroepsbeoefenaars. Je ontmoet ze op school, op onze open dagen en hier op de website van Noorderpoort.

Noorderpoort wordt bestuurd door het College van Bestuur. Onze scholen worden geleid door schooldirecteuren. Daarnaast zijn er stafdirecteuren die leiding geven aan de stafdiensten. Alle medewerkers van Noorderpoort samen zetten zich in om onze studenten goed onderwijs te geven en te begeleiden naar hun plek op de arbeidsmarkt. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gehele Noorderpoort. In de raad hebben zitting:

  • de heer Tjeerd Hobma
  • mevrouw Nina Huck
  • mevrouw Hennie Sanders (voorzitter)
  • de heer Harry Scholte
  • de heer Edmund Tenfelde

De Raad van Toezicht is bereikbaar via 050 - 59 77 400.

Terug naar boven