< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Strategie

Strategie

September 2021, de familie Bodewes maakt zich op om naar het lustrumfeest te gaan. Noorderpoort bestaat 25 jaar. De afgelopen vijf jaar kon elk familielid rekenen op de juiste aandacht van Noorderpoort om succesvol te kunnen zijn in zijn vak of in zijn studie.

Lees ons complete strategisch plan (2016-2020)

Onze speerpunten
Bij Noorderpoort staat jouw succes als student voorop. Na het behalen van je diploma kan jij:

 • succesvol toetreden tot de arbeidsmarkt
 • succesvol doorstromen naar een vervolgopleiding
 • als burger volwaardig deelnemen aan de maatschappij

Hier sluiten de drie speerpunten van Noorderpoort op aan:

 • Persoonlijk talent
  Ik ontwikkel mijn persoonlijke talent en bereid mij voor op mijn beroep, vakmanschap en rol in de samenleving.
 • Opleidingsaanbod
  Als jongere en volwassene kan ik uit een vernieuwend en praktijkgericht opleidingsaanbod kiezen.
 • Professionalisering
  Professionele medewerkers begeleiden mij tot succesvol beroepsbeoefenaar.
Terug naar boven