< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Regelgeving

Regelgeving

We hebben onze zaken goed voor elkaar. De grote dingen die per wet geregeld zijn, maar ook kleine kwaliteit en duurzaamheid krijgen onze aandacht.

Toelatingseisen MBO
De toelatingseisen voor mbo-opleidingen zijn wettelijk vastgelegd. Bij elke opleiding op onze website vind je de toelatingseisen exact beschreven. Zoals het daar staat is het volgens de wet bepaald en daar houden wij ons strikt aan bij de toelating van studenten.

Governance
Noorderpoort voert de Branchecode goed bestuur in het mbo uit en legt daarover verantwoording af.

Regelingen en reglementen

Privacy

Studentenstatuut en andere belangrijke regelingen

Contractactiviteiten (LLO)

Duurzame gebouwen
Noorderpoort heeft bij veel van haar locaties ingezet op duurzame en energiezuinige bouw. In moderne en transparante ruimtes wordt creatie en cocreatie aangemoedigd. Nieuwbouw en verbouw zijn gebaseerd op het certificeringssysteem BREEAM.

Onze gebouwen in Stadskanaal en aan de Bornholmstraat te Groningen hebben het certificaat 'very good' in de wacht gesleept. Daarnaast is het gebouw aan de Muntinglaan te Groningen Breeam gecertificeerd als 'good'.

Beloningsbeleid Raad van Toezicht
Het beloningsbeleid van Noorderpoort voor de Raad van Toezicht valt binnen de normen van de WNT2. Noorderpoort valt in categorie F, waarbij de voorzitter van de Raad van Toezicht 7,5% en een lid 5% van 183.000 euro kan ontvangen. Het Noorderpoort heeft afgesproken zowel de voorzitter als de leden 50% van het maximale bedrag te laten ontvangen.

RSIN
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) van Noorderpoort is: 8046.68.024.

Terug naar boven