< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Onderwijs maak je samen Praktisch en op maat - Praktijkleren/route POM

Praktisch en op maat - Praktijkleren/route POM

Het traject Praktsich en op maat, kortweg POM, leidt studenten op in een veilige omgeving, waar zij zowel aan de slag kunnen in het leerbedrijf als de theoretische lessen volgen. 

POM is een samenwerking tussen Noorderpoort, Cosis en Kruit & Kramer. Zij werken samen om deelnemers op te leiden en (weer) aan betaald werk te helpen. POM is opgezet voor:

  • mbo-studenten (niveau 2) die niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijstraject en dreigen uit te vallen. Deze studenten vangen we op met de praktijkroute of praktijkleren. Zij krijgen een BPV-plek binnen het pand van Kruit & Kramer. Studenten kunnen hun BPV opdoen in het Grandcafé Hoendiep, Woonwinkel #MetZorgGemaakt, Cosis Bakkerij en bij de facilitaire dienst en het magazijn van Kruit & Kramer. Tijdens de BPV worden studenten intensief ondersteund door werkbegeleiders van Cosis.
  • studenten van Noorderpoort die zich graag willen ontwikkelen tot beroepsbeoefenaar, maar waarvoor de stap naar een reguliere mbo-opleiding nu nog te groot is, bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders.

POM praktijkroute
De POM praktijkroute heeft als doel de student uitstekend voor te bereiden op en toe te rusten voor de arbeidsmarkt. In samenwerking met bedrijven, werkbegeleiders, docenten en medestudenten werken we intensief aan de sociale vaardigheden van studenten. Daarbij sluiten we aan op de al opgedane kennis en ervaring van de student.

Binnen de praktijkroute werken we modulair en is ruimte voor gepersonaliseerde leerroutes. Studenten worden, na afronding, beloond met een niveau 2 diploma Servicemedewerker Breed.

POM praktijkleren
Daarnaast vangen we in een route voor praktijkleren deelnemers op die het om verschillende redenen niet lukt om een volledig niveau 2 opleiding te volgen. Bij POM praktijkleren ontdekt een deelnemer - in een op maat gemaakt programma – welke praktijkwerkzaamheden voor hem/haar geschikt zijn om uit te voeren.

De praktijkwerkzaamheden zijn onderdeel van een bestaande mbo-opleiding zoals Gastheer/gastvrouw en Facilitair medewerker. Heeft de deelnemer de werkzaamheden met een goed resultaat afgerond, dan krijgt hij een mbo-praktijkverklaring. Deze praktijkverklaring vergroot de kansen op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over POM praktijkleren of POM praktijkroute contact op met Charon Albertema via cm.albertema@noorderpoort.nl

Terug naar boven