< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Noorderpoort Duurzaam

Noorderpoort Duurzaam

Duurzaamheid speelt binnen Noorderpoort een grote rol, zowel in onze bedrijfsvoering als in het onderwijs dat wij geven. Omdat we duurzaamheid een belangrijk thema vinden, hebben we een langetermijnvisie ontwikkeld: Noorderpoort Duurzaam 2035.

Het ‘waarom’ – programma Noorderpoort Duurzaam

Via ons onderwijs willen we onze studenten een goede toekomst bieden. Dat is onze passie en drijfveer. Zij moeten dan wel perspectief op een goede toekomst hebben. En die goede toekomst staat of valt met de verduurzaming van onze samenleving.

Bedrijven en organisaties – ook Noorderpoort – zullen aantoonbaar moeten verduurzamen. Dat betekent ook dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt naar medewerkers die hierin geschoold zijn, zal toenemen. Dit zijn onze (toekomstige) studenten.

Het ‘hoe’ – visie Noorderpoort Duurzaam 2035

Noorderpoort heeft een visie geformuleerd waarin we in het jaar 2035 volledig duurzaam en circulair wil zijn. Deze visie geeft inspiratie en energie aan onze studenten, medewerkers en partners. Onze visie is gebaseerd op de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de vier generieke principes voor duurzaamheid.

De zeventien Sustainable Development Goals

De samenleving en de overheid maken steeds vaker gebruik van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties om te laten zien wat men doet aan duurzaamheid en hoe zij hierin presteren.


De zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De MBO Raad heeft namens de mbo-sector het SDG-charter ondertekend en daarmee hebben alle mbo-instellingen zich gecommitteerd aan het gebruik van de SDG’s in hun beleidsvorming en -uitvoering. Collegevoorzitter Wim van de Pol heeft namen Noorderpoort op 9 oktober 2020 het SDG-charter ondertekend.


Wim van de Pol (collegevoorzitter van Noorderpoort) ondertekent de SDG’s van de Verenigde Naties.

De vier generieke duurzaamheidsprincipes

De vier generieke principes voor duurzaamheid vormen de basis voor de visie van Noorderpoort. Ze vormen het kader voor ons beleid, ons handelen en onze onderwijsprogramma’s. De vier duurzaamheidsprincipes zijn gebaseerd op de methodiek van The Natural Step:

    1. Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
    2. Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
    3. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.
    4. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften, zoals: levensonderhoud, bescherming, ontwikkeling, en vrijheid.


De vier generieke principes voor duurzaamheid.

Op basis van deze principes probeert Noorderpoort, stap voor stap en binnen onze eigen verantwoordelijkheid en invloedssfeer, om een volledig duurzame en circulaire mbo-instelling te worden in 2035.

Dat hebben we concreet beschreven in vijf aandachtspunten:

Vakmanschap voor een betere wereld
Studenten van Noorderpoort zijn ondernemende vakmensen die duurzaam en circulair denken, beslissen en handelen. Vanuit het principe van een Leven Lang Ontwikkelen bij Noorderpoort blijven studenten zich voeden met inspiratie en kennis om vanuit hun vak bij te dragen aan een betere wereld.

Van A tot Z
Van A tot Z, van Automotive tot Zorg, zijn onze onderwijsprogramma’s erop gericht om studenten voortdurend uit te dagen om duurzaamheid te vertalen naar de praktijk en (circulaire) innovaties in hun toekomstige vakgebied. Werkgevers en opdrachtgevers binden daardoor graag Noorderpoort-studenten aan hun organisatie.

Wereldburgers van het Noorden
Noorderpoort is verbonden met de regio en met de wereldgemeenschap. Medewerkers en studenten zijn verantwoordelijke wereldburgers, die vanuit hun eigen plek in de samenleving kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Noorderpoort werkt hier samen met haar partners aan.

Werken met passie
Werken bij Noorderpoort betekent de ruimte krijgen om te voorzien in menselijke basisbehoeften. Dit stelt medewerkers in staat om dagelijks met trots, passie en vakmanschap te werken aan het succes van onze studenten. Onze medewerkers en studenten trekken samen op in een Leven Lang Ontwikkelen voor een duurzame, circulaire en inclusieve samenleving.

24/7 circulair
De bedrijfsvoering, onderwijsomgeving en faciliteiten zijn duurzaam en circulair. Onze faciliteiten zijn buiten de onderwijstijden beschikbaar voor bedrijfsleven en samenleving.
Noorderpoort wekt op diverse manieren energie op, zelfs meer dan er verbruikt wordt. Ook wordt er meer CO2 vastgelegd dan uitgestoten.

Het ‘wat’ – verankering in de bedrijfsvoering

Voor onze bedrijfsvoering hebben we de ‘Roadmap Noorderpoort Circulair’ gemaakt. Hierin schetsen we voor onze interne bedrijfsvoering stapsgewijs hoe we in 2035 circulair gaan werken.

Onderdeel van de roadmap is de CO2 Footprint Monitor. Hiermee meten we per bedrijfsactiviteit wat de CO2-voetafdruk is en welke maatregelen de grootste positieve impact hebben. Dit zal ons helpen om betere keuzes te maken en onze prestaties te verantwoorden.

In de bedrijfsvoering functioneert Noorderpoort in ketens. Daarom vragen we aan onze ketenpartners en leveranciers dat zij een aantoonbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van Noorderpoort. In elke aanbesteding en in elk contract nemen wij daarom duurzaamheidseisen op.


Zonnepanelen op het dak van onze locatie in Stadskanaal.

Het ‘wat’ – verankering in het onderwijs

Aandacht voor duurzaamheid in de opleidingsprogramma's zal de komende jaren steeds normaler worden. Tegelijkertijd spannen we ons in om ook op andere manieren duurzaamheid in het onderwijs te verweven, bijvoorbeeld via het faciliteren van, verleiden tot en aansluiten op bestaande en nieuwe initiatieven van onze docenten(teams).

Noorderpoort kent daarnaast interne opleidingen voor docenten/medewerkers en voor studenten die zich nu al willen bezighouden met duurzaamheid in het onderwijs en in hun persoonlijke leven.


Noorderpoort-studenten hebben een zeewaardige reddingssloep omgebouwd naar waterstof.
(foto: Koos Boertjens)

Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van Noorderpoort kun je contact opnemen met onze programmamanager 'Noorderpoort Duurzaam':

avatar

Groningen
Gaaike Euwema
pg.euwema@noorderpoort.nl

Terug naar boven