Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Internationale ervaring

Internationale ervaring

Onze samenleving wordt steeds internationaler vanwege de Europese eenwording en de toenemende globalisering. Noorderpoort speelt daar op in door studenten en medewerkers de mogelijkheid te geven zich internationaal te oriënteren. We vergroten daarmee hun horizon en mensbeeld, bovendien vergroot het hun kansen op de internationale arbeidsmarkt en op vervolgstudies.

Wij bevorderen de mobiliteit van studenten en docenten door het aanbieden van buitenlandse stages en uitwisselingstrajecten. Daarnaast hebben we steeds meer opleidingen in ons aanbod die een internationaal karakter hebben. 

Opleidingen met een internationaal label
Noorderpoort heeft diverse opleidingen met een internationaal karakter. Een aantal internationale opleidingen wordt gegeven bij Noorderpoort Gastvrijheid & Toerisme (Euroborg) in de domeinen Horeca, Toerisme en Recreatie. Bij onze school Business & Administratie hebben we onder andere de opleiding International Business Studies (IBS) die grotendeels in het Engels gegeven wordt. Na afronding van de studie krijgt de student twee diploma’s, het Engelse BTEC diploma in business en/of marketing en het Nederlandse diploma Vestigingsmanager Groothandel niveau 4. 

Stage in het buitenland
Noorderpoort vraagt ieder jaar subsidie aan via Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Jaarlijks maken ruim 250 mbo-studenten gebruik van deze beurs en gaan naar het buitenland​ voor hun stage. Ben jij geïnteresseerd in hun stage? Bekijk dan deze korte filmpjes die opgenomen zijn op hun stageadres. 

In het grensgebied met Duitsland werken we intensief samen met Duitse partners. Met name in onze zorgopleidingen worden veel stages in Duitsland gelopen.

Uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten 
Bij de opleiding Ondernemer Retail niveau 4 van Noorderpoort Business & Administratie loopt al enkele jaren een uitwisselingsproject. In dit project gaat het om uitwisselen van praktijkervaring en kennis tussen studenten, bedrijven en de Berufsbildende Schulen uit Leer. Bijvoorbeeld de firma Bunting, eigenaar van de in Duitsland bekende Famila warenhuizen neemt deel in dit project. Aan het einde van de uitwisseling doen Noorderpoort studenten examen voor ‘Verkaufer’ en halen daarmee een Duits diploma.

Innovatie en strategische partnerschappen
Noorderpoort onderhoudt relaties met organisaties binnen en buiten Europa. Deze relaties zijn van belang voor innovatieve internationale projecten, studiereizen en stages voor docenten en studenten en uitwisselingen.

Onze partners in verscheidende sectoren zijn in o.a. Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Malta, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika.

Hierbij gaat het vaak om groepen studenten die samen internationale opdrachten uitwerken. De docenten begeleiden en organiseren die opdrachten samen met de buitenlandse partners. De groepsleden werken zelfstandig aan een product, bijvoorbeeld een internationale website. Noorderpoort studenten werken samen met leeftijdsgenoten uit andere landen aan een internationaal thema. Het verblijf bij de families van de partnerstudenten stimuleert taalkennis en interculturele vaardigheden.

Meer informatie over de internationalisering kun je opvragen bij:

avatar

Groningen
Minke Kloppenburg
ma.kloppenburg@noorderpoort.nl
088 - 230 79 80

avatar

Groningen
Eva Hoitzing
ei.hoitzing@noorderpoort.nl
088 - 230 88 92

Noorderpoort heeft voor activiteiten op het gebied van internationalisering het kwaliteitskeurmerk Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility gekregen. 

 

Terug naar boven