< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

Noorderpoort koopt een breed assortiment aan goederen, diensten en werken in. Lees hier hoe wij te werk gaan bij het verlenen van opdrachten.

Ons inkoopproces
Bij het verlenen van opdrachten onder de Europese drempelwaarde selecteren wij leveranciers die voldoen aan de volgende criteria:

  1. Gevestigd in de regio Groningen, Drenthe en of Friesland
  2. Leerbedrijf
  3. Voldoen aan de duurzaamheidscriteria die door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland zijn ontwikkeld voor een selectie productgroepen.

Voor losse opdrachten betreffende leveringen, diensten en werken onder de €50.000 vragen wij doorgaans 1 offerte aan. Voor opdrachten van leveringen en diensten tussen de €50.000 en €100.000 3 offertes en voor werken is dit tussen de €50.000 en €1.500.000. 

Voor opdrachten betreffende leveringen en diensten tussen de €100.000 en €209.000 worden 5 offertes aangevraagd en voor werken is dit tussen de € 1.500.000 en € 5.225.000.
Opdrachten boven de Europese drempelwaarde voor leveringen en diensten €209.000 en werken €5.225.000 worden Europees aanbesteed via Tendernet. Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Duurzaam Inkopen
Noorderpoort koopt voor 70 miljoen euro in. Hierdoor hebben wij invloed op ecologische en sociale omstandigheden van leveringen, diensten en werken. Duurzaam inkopen vormt dus een krachtig instrument om doelstellingen te bereiken.

We streven ernaar om een onderscheidend beleid te voeren op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam inkopen is onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)beleid van Noorderpoort.

Duurzaamheid kan vertaald worden naar de drie P’s:

People: mensen binnen en buiten de schoolorganisatie
Planet: gevolgen voor het milieu (zorg voor onze aarde)
Profit: bedrijfsvoering, opbrengsten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor een selectie productgroepen duurzaamheidscriteria en informatiedocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van PIANOo.

Inkoopvoorwaarden
Voor alle overeenkomsten waarin wij een inkoopopdracht geven, gelden de algemene voorwaarden voor de Rijksoverheid:

  1. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI)
  2. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor producten (ARIV)
  3. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Bij IT-Overeenkomsten (ARBIT)
  4. Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
  5. Rechtsverhouding - DNR2011 (herzien juli 2013)
  6. Moederbestek Noorderpoort

Regelingen en reglementen
Bekijk de klachtenregeling aanbestedingstrajecten.

Terug naar boven