Skip to ContentSkip to Navigation
Home Over Noorderpoort

Over Noorderpoort

We zijn groot, maar kiezen voor klein

Noorderpoort is één van de grootste ROC's van Noord-Nederland. Je vindt ons in de provincie Groningen en in Assen. Wij zijn groot, maar kiezen voor ‘klein’. We hebben overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent. Lees meer over ons

Op naar 2020

Op naar 2020

September 2021, de familie Bodewes maakt zich op om naar het lustrumfeest te gaan. Noorderpoort bestaat 25 jaar. De afgelopen vijf jaar kon elk familielid rekenen op de juiste aandacht van Noorderpoort om succesvol te kunnen zijn. Volg de familie Bodewes in ons strategisch plan

Internationale ervaring

Noorderpoort geeft studenten en docenten de mogelijkheid zich internationaal te oriënteren om hun horizon te verbreden. Wij bevorderen internationale mobiliteit met onder meer buitenlandse stages en uitwisselingstrajecten. Lees meer over internationale ervaring

Wendbaar vakmanschap

Wendbaar vakmanschap

Toekomstgericht opleiden is studenten vakmanschap laten ontwikkelen en ze tegelijkertijd in staat stellen mee te bewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt.

Het jaar belicht

Het jaar belicht

Dit jaar hebben we het jaarverslag uitgebreid met een jaarbeeld. Hierin vind je een kleine greep uit de vele hoogtepunten die Noorderpoort in 2017 heeft gekend.

Goed voor elkaar

Goed voor elkaar

We hebben onze zaken goed voor elkaar. Dat geldt voor de grote dingen die per wet geregeld zijn, maar ook de kleine kwaliteit krijgt onze aandacht.

Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

Noorderpoort koopt een breed assortiment aan goederen, diensten en werken in. Lees hier hoe wij te werk gaan bij het verlenen van opdrachten.

Terug naar boven