< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Zorg en welzijn Begeleider gehandicaptenzorg 25475
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderGehandicaptenzorg-0001.jpg
AgogischmedwGGZ_niv4_2_zorgenwelzijn.jpg
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0002.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg Niveau 3

Mensen met een (meervoudige) handicap wonen dankzij goede zorg en begeleiding vaker en langer zelfstandig; thuis, in een woonvorm of een instelling. Jij begeleidt deze mensen in hun dagelijkse bezigheden en zorgt ervoor dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

 • Je ondersteunt bij lichamelijke zorg
 • Je ondersteunt in huishouden en wonen
 • Je ondersteunt bij activiteiten tijdens dagbesteding

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Bekijk BBL werken en leren opleiding

 • 28 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 35% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 7,3 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25475
Startmoment Locatie
5 sep 2022 Appingedam, Groningen, Winschoten

Hulp bij je studiekeuze?

Een studie kiezen kan best lastig zijn. Maar geen stress. Wij helpen jou hierbij, zodat jij uiteindelijk de opleiding kiest die het beste bij jou past!
Ga naar de studiekeuzehulp

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

Appingedam

avatar

Appingedam
Jos Slagter
jc.slagter@noorderpoort.nl

avatar

Appingedam
Sandra Bakker
s.bakker@noorderpoort.nl

Groningen

avatar

Groningen
Hanny Weewer
h.weewer@noorderpoort.nl

Winschoten

avatar

Winschoten
Janny Kunst - Eerenstein
j.eerenstein@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

Wij zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Jij bent oprecht geïnteresseerd in mensen en de gevolgen van hun problematiek. Licht huishoudelijk werk doe je met plezier en je zorgt voor sfeer in een groep. Daarnaast ben je lichamelijk fit, steek je graag je handen uit de mouwen en vind je het leuk om allerlei (dagbestedings)activiteiten te ondernemen. Voor dit beroep moet je flexibel zijn en stevig in je schoenen staan.

Wat doet een Begeleider gehandicaptenzorg?

Als begeleider gehandicaptenzorg probeer je mensen die maatschappelijke zorg nodig hebben zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving. Dit kan een kleinschalige woonvorm voor gehandicapten zijn, maar ook een zorgboerderij, een sociale werkplaats of hun eigen huis.

De gehandicapten die je begeleidt en verzorgt hebben een complexe of meervoudige beperking. Deze beperking kan verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk zijn of een combinatie. Sommigen hebben naast hun verstandelijke beperking ook gedragsproblemen.

Je helpt mensen met eten, aankleden, wassen, en zorgt voor een zinvolle dagbesteding door activiteiten met ze te ondernemen. Daarnaast verricht je in sommige gevallen verpleegtechnische handelingen, zoals het verzorgen van een wond of het verschonen van een verband.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Woonbegeleider
 • Begeleider dagbesteding

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Voor alle BOL-studenten is het eerste jaar van de opleiding een oriëntatiejaar. Tijdens dit jaar krijg je een goed beeld van de opleiding, het beroep en van jezelf. Wij vinden het belangrijk dat je zowel in de les als tijdens je stage algemene vaardigheden en competenties ontwikkelt voor dit beroep.

Het vormen van je eigen persoonlijkheid speelt ook een belangrijke rol tijdens de opleiding. Dat betekent: aandacht voor je eigen ontwikkeling, voor het ontdekken van jouw mogelijkheden en grenzen en voor het samenwerken met anderen. Je gaat als begeleider namelijk anderen begeleiden en stimuleren. Dat vraagt om inlevingsvermogen in de ander. Daarom is het nodig dat je eerst jezelf goed kent.

Beroepsgerichte vakken

 • Gezondheidskunde (anatomie, fysiologie, pathologie)
 • Begeleidingskunde
 • Zorgkunde
 • Huishoudkunde
 • Activiteitenbegeleiding
 • Verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden
 • Sociale vaardigheden

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Je wordt bij het zoeken naar een geschikte stageplek begeleid door school.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

Appingedam

 • Digitale vaardigheden basis
 • Engels A2/B1
 • Expressief talent
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Ondernemend gedrag Consortiumbo(niv 3 en 4)

Groningen

 • Internat I: Bewustzijn (intercult) div -Con
 • Belevingsgericht werken
 • Complementaire zorg
 • Engels A2/B1
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • Expressief talent
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Gezonde leefstijl
 • Mensen met een verstandelijk en visuele bep.
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ondernemend gedrag (niv.3&4) Tienpuntsschaal
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Peercoaching in de praktijk
 • Persoonlijk profileren - Consortium
 • Persoonlijk profileren ESS
 • Samenwerken met informele zorgverleners
 • Verdieping blijvend fit, veilig gezond n 3/4
 • Verdieping palliatieve zorg
 • Verslavingszorg
 • Wijkgericht werken
 • Zorg en technologie
 • Zorginnovaties en technologie

Winschoten

 • Arbo kwaliteitszorg en hulpverl voor niv 3
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • Gezonde leefstijl
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Wijkgericht werken
 • Zorg en technologie
 • Zorginnovaties en technologie

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Naast studieloopbaanbegeleiding krijg je ook intensieve BPV-begeleiding. We komen dan langs bij het bedrijf waar je stage loopt en bespreken jouw voortgang.

Leslocatie(s)

02_Eemsdollard_Beroepsonderwijs_Appingedam__2015-2Worddocument.JPG

Opwierderweg 2
9902 RC Appingedam

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

NP_WinschotenCampus_7310_verkleind.jpg

P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, betaal je lesgeld. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2021-2022*:
BOL, alle niveaus € 608,-

* Het les- en cursusgeld worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten om het les- en cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 te halveren.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten*. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 450,-
 • 2e jaar € 250,-
 • 3e jaar € 100,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-opleiding niveau 2
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Op het moment dat je stage gaat lopen, is een Hepatitis B-vaccinatie verplicht. De school regelt deze vaccinatie voor jou. Het vaccinatietraject start aan het begin van het eerste schooljaar.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus lopen sommige dingen dit jaar anders dan we gewend zijn. De welkomstactiviteiten kunnen daardoor vertraging oplopen of een andere invulling krijgen dan hieronder beschreven. Wij blijven ons best doen om jou goed en tijdig te informeren.

1. Aanmelden

Wil jij verzekerd zijn van een plek bij deze opleiding? Meld je dan aan uiterlijk 1 april als de opleiding in augustus/september start, of uiterlijk 1 december als de opleiding in februari start. Bij een opleiding met een 'flexibele instroom' kun je op elk gewenst moment beginnen.

Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Bekijk BBL werken en leren opleiding

Studie in Cijfers
Begeleider gehandicaptenzorg
Niveau 3
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,3
6,5

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
65%
61%

Doorstroom binnen MBO

na afgelopen schooljaar
24%
39%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen

90%
-

91%
-
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen


Kans op stage


Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen

-
-

€ 13,02
-
Studie in Cijfers
Begeleider gehandicaptenzorg
Niveau 3 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,3
Landelijk gemiddelde 6,5
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 65%
Landelijk gemiddelde 61%
Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 24%
Landelijk gemiddelde 39%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding 90%
Landelijk gemiddelde 91%
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 13,02
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg – verkort Niveau 3

Groningen
BBL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0003.jpg

Begeleider specifieke doelgroepen Niveau 3

Appingedam, Groningen, Winschoten
BOL, BBL
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0007.jpg

Begeleider specifieke doelgroepen – verkort Niveau 3

Groningen
BBL
Combi Verzorgende IG Begeleider Maatschappelijke Zorg Met Vignet

Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg Niveau 3

Assen, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
Combi VP MZ Gettyimages 1129803646

Combi Mbo-verpleegkundige / Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg – verkort Niveau 4

Winschoten
BBL
iStock-511786392_1.jpg

Leidinggevende team/afdeling/project Niveau 4

Groningen
BBL
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg (1)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0005.jpg

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
Terug naar boven