Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Veiligheid en sport Veva bedrijfsautotechnicus 25243
VEVABedrijfsautotechnicus_niv2_1_Voertuigentechniek_AutomotiveLogistiek.jpg
VEVABedrijfsautotechnicus_niv2_2_Voertuigentechniek_AutomotiveLogistiek.jpg
VEVABedrijfsautotechnicus_niv2_3_Voertuigentechniek_AutomotiveLogistiek.jpg

VeVa bedrijfsautotechnicus Niveau 2

Sleutel je graag aan Defensievoertuigen, zoals tanks en 10-tonners? Dan is de opleiding VeVa bedrijfsautotechnicus iets voor jou. Met deze opleiding kan je aan de slag bij Defensie, maar je kunt je kennis en kunde ook heel goed daar buiten inzetten.

 • Je voert inspecties en onderhoudsbeurten uit
 • Je voert eenvoudige reparaties uit
 • Je doet Battle damage repair

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 30 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 25% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 6,9 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
2-jarige opleiding
Niveau
Niveau 2
Leerweg
BOL
Locatie(s)
Groningen
Startdata
Start schooljaar
Crebo nr.
25243

Meeloopdag

Op een open dag krijg je vooral informatie over een opleiding. Maar hoe is de praktijk? Daar kom je achter als je als een ochtend meeloopt. 
Lees meer over open dagen en meelopen

Informatiemarkt alle opleidingen

 • 15 maart 2018
 • 18:30 - 20:30
 • Hora Siccamasingel 177, Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Johan Talman
jh.talman@noorderpoort.nl
088 - 230 77 61

avatar

Groningen
Wieger Bekkema
w.bekkema@noorderpoort.nl
088 - 230 83 33

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 10.00 - 15.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Je bent geschikt voor het beroep bedrijfsautotechnicus als je technisch en nieuwsgierig bent. Je bent goed in het vaststellen van technische problemen en het bedenken van oplossingen. Ook heb je twee rechterhanden en weet je van aanpakken.

Als je ervoor kiest om bij Defensie te gaan werken worden er hoge eisen gesteld. Kernwaarden als kameraadschap, trots, ethisch bewustzijn, discipline, incasserings- en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijk. Ontdek of je fit genoeg bent voor de VeVa-opleiding met de VeVaFit-app.

Wat doet een VeVa bedrijfsautotechnicus?

Als VeVa bedrijfsautotechnicus heb je een technische functie binnen Defensie. Je werkt in de garages van de Landmacht. Maar je bent ook vaak in het veld te vinden, waar je sleutelt aan pantservoertuigen, MB’s (Mercedez Benz-jeeps) en 10-tonners. Daarnaast voer je periodiek onderhoud uit aan het materieel en verhelp je storingen en mankementen.

Op VeVa.nl lees je meer over dit beroep. 

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Soldaat/korporaal bij de Landmacht

Doorleren na je studie

 

Na deze opleiding is het gebruikelijk dat je bij Defensie verder gaat studeren.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Een schooljaar bestaat uit 40 weken, waarbij je in totaal 10 weken stage loopt en 30 weken op school zit. Je brengt veel uren door in de moderne werkplaatsen van de school. Hier leer je om standaard onderhoudsbeurten en reparaties uit te voeren onder andere aan voertuigen van Defensie.

Tijdens deze opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan militaire vorming en sport.

Op VeVa.nl lees je meer over deze opleiding. 

VeVa staat voor Veiligheid & Vakmanschap. Met een VeVa-opleiding word je voorbereid voor een baan bij Defensie. Een VeVa-opleiding is een zogenoemde uniformopleiding: je wordt opgeleid als beginnend beroepsbeoefenaar (militair). Maar natuurlijk kan je met een VeVa-diploma ook buiten Defensie aan de slag. Voor sommige VeVa-opleidingen heeft Noorderpoort ook een reguliere variant onder dezelfde beroepsnaam.

Beroepsgerichte vakken

 • Militaire vorming
 • Lichamelijke opvoeding en fysieke training
 • Vakleer (motoren, elektro en voertuigen)
 • Praktijkles
 • Practicum

Algemene vakken

  • Nederlands *
  • Rekenen *
  • Loopbaanoriëntatie
  • Burgerschap 
  • Sport en bewegen
  • Engels
  • ICT-vaardigheden

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen zodat je de examens kunt halen.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Per schooljaar loop je tien weken stage bij de Landmacht. De stage is verdeeld over het schooljaar waarbij je telkens drie weken naar school gaat en daarna één week stage loopt. Daarnaast loop je ook korte civiele stages.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Veiligheid en vakmanschap niveau 2

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

NP-Entree-Buitenzijde-0003.jpg

Automotive & Logistiek

Veva

Pop Dijkemaweg 88 gebouw A
9731 BH Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en computerkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau  Lesgeld 2018/2019
BOL, alle niveaus € 1.155,- *

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Als je deze nog niet hebt, zul je die dus nog moeten kopen.

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€150 -  €250) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €20). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software, werkkleding en vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen, kappersscharen). Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten voor het studiejaar 2018-2019. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 900,-
 • 2e jaar € 520,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo gemengde leerweg
 • vmbo theoretische leerweg of mavo
 • mbo entreeopleiding (niveau 1)
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Je hebt een aantoonbaar goede lichamelijke conditie (sporttest en positief Sport Medisch Advies)

Aan deze opleiding worden aanvullende eisen gesteld omdat het een VeVa-opleiding betreft waar je fysieke en mentale gesteldheid een belangrijke rol spelen bij het behalen van je diploma. Mocht je tot de conclusie komen dat je aan deze eisen niet kunt voldoen, dan kun je deze opleiding volgen in de gewone variant: Bedrijfsautotechnicus. Daarvoor gelden deze aanvullende eisen niet.

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Nederlandse nationaliteit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je de Nederlandse nationaliteit hebben.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

De opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2018-2019 is het aantal plaatsen 13.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

1. Aanmelden voor opleiding

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er te veel kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je voor 1 april hebt aangemeld. Meld je je later aan, dan heb je alleen nog kans mee te loten als er zich minder kandidaten hebben gemeld dan het maximum aantal opleidingsplaatsen dat we hebben voor deze opleiding.

Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een voorlichtingsavond. 

2. Voorlichtingsavond

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen docenten van Noorderpoort en voorlichters van Defensie over de mogelijkheden bij Defensie en de verschillende beroepsopleidingen van Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) binnen Noorderpoort. Pas als je deze avond hebt bezocht, kun je deelnemen aan de selectiedag.

3. Selectie en loting

Op de selectiedag krijg je een sporttest en twee andere aan de opleiding gerelateerde testen: terreinwerk (roadwork) en groepswerk. In de testen gaat het erom dat je laat zien dat je de opleiding en het beroep aankunt. We beoordelen je fysieke gesteldheid en observeren je gedrag. We letten daarbij op zaken als flexibiliteit, initiatief nemen, samenwerken en communicatie.

Als je de testen met goed gevolg hebt afgelegd, volgt aan het eind van dezelfde dag het motivatiegesprek. In het motivatiegesprek maken we nader kennis met je en stellen we vast of je plaatsbaar bent op de opleiding. 

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, blijken er meer kandidaten dan opleidingsplekken te zijn, dan wordt er geloot. De loting vindt plaats op 3 april. De uitslag van de loting wordt uiterlijk 5 april schriftelijk aan je bekend gemaakt.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je geselecteerd en geplaatst, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug. Daarna ben je officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
VeVa bedrijfsautotechnicus
Niveau 2
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
6,9
7,1

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
66%
61%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Autotechnicus
Bedrijfsautotechnicus


Kans op stage


Autotechnicus
Bedrijfsautotechnicus


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Autotechnicus
Bedrijfsautotechnicus

-
-

€ 6,69
€ 8,10
Studie in Cijfers
VeVa bedrijfsautotechnicus
Niveau 2 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 6,9
Landelijk gemiddelde 7,1
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 66%
Landelijk gemiddelde 61%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Autotechnicus
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Bedrijfsautotechnicus
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Autotechnicus
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Bedrijfsautotechnicus
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Autotechnicus
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 6,69
Bedrijfsautotechnicus
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 8,10

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

medewerker-Grondoptreden_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa aankomend medewerker grondoptreden Niveau 2

Groningen
BOL
09_Automotive___Logistiek__2014__Economie-2Worddocument.jpg (1)

VeVa monteur mechatronica Niveau 2

Groningen
BOL
Onderofficier-Grondoptreden_niv2__1_sportveiligheid_automotivelogistiek.jpg

VeVa aankomend onderofficier grondoptreden Niveau 3

Groningen
BOL
VEVAEersteBedrijfsautotechnicus_niv3_1_Voertuigentechniek_AutomotiveLogistiek.jpg

VeVa eerste bedrijfsautotechnicus Niveau 3

Groningen
BOL
monteurmechatronica_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa eerste monteur mechatronica Niveau 3

Groningen
BOL
Logistiek-Teamleider_niv3_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa logistiek teamleider Niveau 3

Groningen
BOL