Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Veiligheid en sport Veva aankomend onderofficier grondoptreden 25418
Onderofficier-Grondoptreden_niv2__1_sportveiligheid_automotivelogistiek.jpg
Onderofficier-Grondoptreden_niv2__2_sportveiligheid_automotivelogistiek.jpg
medewerker-Grondoptreden_niv2_3_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa aankomend onderofficier grondoptreden Niveau 3

Spreekt het werk van de Koninklijke Landmacht of het Korps Mariniers jou aan? Een opleiding tot aankomend onderofficier grondoptreden geeft jou een brede basis om bij Defensie aan het werk te gaan. 

 • Je verdedigt het grondgebied en luchtruim
 • Je ondersteunt bij gevechtsacties op (grote) afstand of bij direct grondgevecht
 • Je geeft leiding en leidt manschappen op

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 30 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 20% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 7,6 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BOL
Locatie(s)
Groningen
Startdata
Start schooljaar
Crebo nr.
25418

Meeloopdag

Op een open dag krijg je vooral informatie over een opleiding. Maar hoe is de praktijk? Daar kom je achter als je als een ochtend meeloopt. 
Lees meer over open dagen en meelopen

Informatiemarkt alle opleidingen

 • 15 maart 2018
 • 18:30 - 20:30
 • Hora Siccamasingel 177, Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Edwin Keur
e.keur@noorderpoort.nl
088 - 230 72 92

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 10.00 - 15.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Een aankomend onderofficier grondoptreden werkt vaak in crisissituaties. Tijdens deze situaties wordt zowel mentaal als fysiek veel van je gevraagd. Daarom moet je in goede conditie zijn. Je kunt daarnaast goed leiding geven en in groepsverband werken.

Als je ervoor kiest om bij Defensie te gaan werken worden er hoge eisen gesteld. Kernwaarden als kameraadschap, trots, ethisch bewustzijn, discipline, incasserings- en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijk. Ontdek of je fit genoeg bent voor de VeVa-opleiding met de VeVaFit-app

Wat doet een VeVa aankomend onderofficier grondoptreden?

Als aankomend onderofficier grondoptreden kan je aan de slag bij Defensie. Vaak ben je voor langere tijd van huis. Samen met andere militairen werk je op kazernes binnen en buiten Nederland en word je ingezet bij militaire operaties. Daarbij kun je denken aan het verkennen van een bepaald gebied of het onschadelijk maken van mijnen. Je doet je werk meestal in gevaarlijke gebieden.

Als onderofficier ben je de vakman voor alle middelen en mogelijkheden van je groep. Je kunt niet alleen het materiaal dat binnen de groep aanwezig is zelf bedienen, maar ook de mensen opleiden om zelf met de systemen om te gaan.

Op VeVa.nl lees je meer over dit beroep. 

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Onderofficier infanterie
 • Onderofficier artillerie
 • Marinier

Doorleren na je studie

 

Na deze opleiding is het gebruikelijk dat je bij Defensie verder gaat studeren.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Een schooljaar bestaat uit 40 weken, waarbij je in totaal 10 weken stage loopt en 30 weken op school zit. Deze opleiding bereidt jou voor op een functie als onderofficier. Je leert jezelf te verplaatsen in uiteenlopende terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert. Ook leer je hoe je leiding geeft en manschappen aanstuurt.

Tijdens deze opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan militaire vorming en sport.

Op VeVa.nl lees je meer over deze opleiding. 

VeVa staat voor Veiligheid & Vakmanschap. Met een VeVa-opleiding word je voorbereid voor een baan bij Defensie. Een VeVa-opleiding is een zogenoemde uniformopleiding: je wordt opgeleid als beginnend beroepsbeoefenaar (militair). Maar natuurlijk kan je met een VeVa-diploma ook buiten Defensie aan de slag. Voor sommige VeVa-opleidingen heeft Noorderpoort ook een reguliere variant onder dezelfde beroepsnaam.

Beroepsgerichte vakken

 • Kaartlezen
 • Checkpoint/road block bouwen
 • Militaire EHBO (ZHKH)
 • Exercitie
 • Ammunition awareness
 • Patrouilles lopen
 • Gesprekstechnieken
 • Lesgeven
 • Commandovoering

Algemene vakken

  • Nederlands *
  • Rekenen *
  • Loopbaanoriëntatie
  • Burgerschap 
  • Sport en bewegen
  • Engels

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen zodat je de examens kunt halen.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Per schooljaar loop je tien weken stage bij de Landmacht of het Korps Mariniers. De stage is verdeeld over het schooljaar waarbij je telkens drie weken naar school gaat en daarna één week stage loopt.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Internationaal I: Bewustzijn diversiteit

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

NP-Entree-Buitenzijde-0003.jpg

Automotive & Logistiek

Veva

Pop Dijkemaweg 88 gebouw A
9731 BH Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en computerkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau  Lesgeld 2018/2019
BOL, alle niveaus € 1.155,- *

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Als je deze nog niet hebt, zul je die dus nog moeten kopen.

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€150 -  €250) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €20). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software, werkkleding en vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen, kappersscharen). Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten voor het studiejaar 2018-2019. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 300,-
 • 2e jaar € 130,-
 • 3e jaar € 130,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo gemengde leerweg
 • vmbo theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Je hebt een aantoonbaar goede lichamelijke conditie (sporttest en positief Sport Medisch Advies)

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Nederlandse nationaliteit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je de Nederlandse nationaliteit hebben.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

De opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2018-2019 is het aantal plaatsen 25.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

1. Aanmelden voor opleiding

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er te veel kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je voor 1 april hebt aangemeld. Meld je je later aan, dan heb je alleen nog kans mee te loten als er zich minder kandidaten hebben gemeld dan het maximum aantal opleidingsplaatsen dat we hebben voor deze opleiding.

Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een voorlichtingsavond. 

2. Voorlichtingsavond

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen docenten van Noorderpoort en voorlichters van Defensie over de mogelijkheden bij Defensie en de verschillende beroepsopleidingen van Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) binnen Noorderpoort. Pas als je deze avond hebt bezocht, kun je deelnemen aan de selectiedag.

3. Selectie en loting

Op de selectiedag krijg je een sporttest en twee andere aan de opleiding gerelateerde testen: terreinwerk (roadwork) en groepswerk. In de testen gaat het erom dat je laat zien dat je de opleiding en het beroep aankunt. We beoordelen je fysieke gesteldheid en observeren je gedrag. We letten daarbij op zaken als flexibiliteit, initiatief nemen, samenwerken en communicatie.

Als je de testen met goed gevolg hebt afgelegd, volgt aan het eind van dezelfde dag het motivatiegesprek. In het motivatiegesprek maken we nader kennis met je en stellen we vast of je plaatsbaar bent op de opleiding. 

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, blijken er meer kandidaten dan opleidingsplekken te zijn, dan wordt er geloot. De loting vindt plaats op 3 april. De uitslag van de loting wordt uiterlijk 5 april schriftelijk aan je bekend gemaakt.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je geselecteerd en geplaatst, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug. Daarna ben je officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
VeVa aankomend onderofficier grondoptreden
Niveau 3
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,6
7,5

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
76%
75%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding

Kans op stage


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
€ 9,52
Studie in Cijfers
VeVa aankomend onderofficier grondoptreden
Niveau 3 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,6
Landelijk gemiddelde 7,5
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 76%
Landelijk gemiddelde 75%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 9,52

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toelichting vanuit de opleiding

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

VEVAEersteBedrijfsautotechnicus_niv3_1_Voertuigentechniek_AutomotiveLogistiek.jpg

VeVa eerste bedrijfsautotechnicus Niveau 3

Groningen
BOL
monteurmechatronica_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa eerste monteur mechatronica Niveau 3

Groningen
BOL
Logistiek-Teamleider_niv3_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa logistiek teamleider Niveau 3

Groningen
BOL