< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Veiligheid en sport Veva aankomend medewerker grondoptreden 25599
medewerker-Grondoptreden_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg
medewerker-Grondoptreden_niv2_2_sportveiligheid_autolog.jpg
medewerker-Grondoptreden_niv2_3_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa aankomend medewerker grondoptreden Niveau 2

Wil je als militair werken bij het Korps Mariniers of de Landmacht? Dan zit je met deze opleiding helemaal goed. Als medewerker grondoptreden kun je breed ingezet worden binnen Defensie.

 • Je verdedigt het grondgebied en luchtruim
 • Je ondersteunt bij gevechtsacties op (grote) afstand of bij direct grondgevecht
 • Je treedt op bij incidenten en calamiteiten

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 30 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 20% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
Duur
2-jarige opleiding
Niveau
Niveau 2
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25599
Startmoment Locatie
5 sep 2022 Groningen

Hulp bij je studiekeuze?

Een studie kiezen kan best lastig zijn. Maar geen stress. Wij helpen jou hierbij, zodat jij uiteindelijk de opleiding kiest die het beste bij jou past!
Ga naar de studiekeuzehulp

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Edgar de Gunst
ewc.degunst@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

Wij zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Als medewerker grondoptreden werk je in veel verschillende terreinen en weersomstandigheden. Je moet daarom fysiek en mentaal in goede conditie zijn. Je staat stevig in je schoenen, durft initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.

Als je ervoor kiest om bij Defensie te gaan werken worden er hoge eisen gesteld. Kernwaarden als kameraadschap, trots, ethisch bewustzijn, discipline, incasserings- en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijk. 

Wat doet een VeVa aankomend medewerker grondoptreden?

Als aankomend medewerker grondoptreden kan je aan de slag bij Defensie. Vaak ben je voor langere tijd van huis. Samen met andere militairen werk je op kazernes binnen en buiten Nederland en wordt je ingezet bij militaire operaties.

Je leidinggevende geeft jou rechtstreeks opdrachten. Je kunt hierbij denken aan het aanleggen van een checkpoint, het uitvoeren van openings-/sluitrondes of het voorbereiden van een verkenningspatrouille, die je vervolgens samen met je team uitvoert. Daarnaast voer je het basisonderhoud uit aan uitrusting, voertuigen en communicatiemiddelen.

Op VeVa.nl lees je meer over dit beroep. 

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Soldaat infanterie Luchtmobiel
 • Marinier

Doorleren na je studie

 

Na deze opleiding is het gebruikelijk dat je bij Defensie verder gaat studeren.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Een schooljaar bestaat uit 40 weken, waarbij je in totaal 10 weken stage loopt en 30 weken op school zit. Deze opleiding bereidt jou voor op een functie als soldaat/korporaal of marinier. Je leert jezelf te verplaatsen in uiteenlopende terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert.

Tijdens deze opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan militaire vorming en sport.

Op VeVa.nl lees je meer over deze opleiding. 

VeVa staat voor Veiligheid & Vakmanschap. Met een VeVa-opleiding word je voorbereid voor een baan bij Defensie. Een VeVa-opleiding is een zogenoemde uniformopleiding: je wordt opgeleid als beginnend beroepsbeoefenaar (militair). Maar natuurlijk kan je met een VeVa-diploma ook buiten Defensie aan de slag. Voor sommige VeVa-opleidingen heeft Noorderpoort ook een reguliere variant onder dezelfde beroepsnaam.

Beroepsgerichte vakken

 • Kaartlezen
 • Checkpoint/road block bouwen
 • Militaire EHBO (ZHKH)
 • Exercitie
 • Ammunition awareness
 • Patrouilles lopen

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Droning - toepassingen
 • Engels B1/B2
 • Internationaal I: Bewustzijn diversiteit
 • Kennis van Autotechniek niveau 1 en 2
 • Nederlands 3F
 • Outdoor activiteiten
 • Rekenen 3F

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

Np Entree Uniformberoepen Exterieur

Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, betaal je lesgeld. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2021-2022*:
BOL, alle niveaus € 608,-

* Het les- en cursusgeld worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten om het les- en cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 te halveren.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten*. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 450,-
 • 2e jaar € 145,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • mbo-opleiding niveau 1 (Entree)
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, of van vwo 3 naar vwo 4
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Aan deze opleiding stellen we aanvullende eisen:

 • Fysieke en psychische geschiktheid: tijdens de welkomstbijeenkomst kijken we naar je fysieke belastbaarheid. Ook kijken we naar jouw inzet en gedrag. Een persoonlijkheidstest kan tot de instroomprocedure behoren.
 • Sport Medisch Advies (SMA): we gaan na of je zonder problemen kunt voldoen aan de sportieve inspanningen tijdens de opleiding, en daarmee een beroepsperspectief bij Defensie hebt.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.

Nederlandse nationaliteit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je de Nederlandse nationaliteit hebben.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Deze opleiding heeft een maximum aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2022-2023 (september-instroom) kunnen we 60 studenten toelaten.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus lopen sommige dingen dit jaar anders dan we gewend zijn. De welkomstactiviteiten kunnen daardoor vertraging oplopen of een andere invulling krijgen dan hieronder beschreven. Wij blijven ons best doen om jou goed en tijdig te informeren.

1. Aanmelden

Wil jij zeker zijn van een plek bij deze opleiding, meld je dan zo snel mogelijk aan. Toelating is alleen mogelijk zolang het maximale aantal opleidingsplaatsen nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden is dus verstandig.

Meld je op twee plekken aan:

 • Aanmelden bij Noorderpoort via de aanmeldbutton op deze pagina.
 • Inschrijven bij veva.nl.

Hierna ontvang je een uitnodiging voor een voorlichtingsavond op Noorderpoort.

2. Voorlichtingsavond

Tijdens deze voorlichtingsavond vertellen docenten en voorlichters van Defensie over de mogelijkheden bij Defensie. Pas nadat je deze voorlichtingsavond hebt bezocht, word je uitgenodigd voor een welkomstbijeenkomst.

3. Kennismaken

De welkomstbijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Sporttest: push ups, sit ups en 12-minutenloop
 • Terreinwerk en groepswerk
 • Persoonlijkheidstest (deze zou afgenomen kunnen worden)

Tijdens deze dag, kijken wij naar jouw inzet en gedrag.

4. Intakegesprek

Aan het eind van deze dag volgt het intakegesprek.

Let op! Wij adviseren je om je te verdiepen in de opleiding en de werkzaamheden van Defensie. Informatie is te vinden op www.veva.nl en www.werkenbijdefensie.nl.

Tijdens het gesprek maken we nader kennis met elkaar en hoor je of je geplaatst wordt. Als je geplaatst bent, moet je een account bij Defensie aanmaken.

5. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je geplaatst, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug. Daarna ben je officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.

6. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
VeVa aankomend medewerker grondoptreden
Niveau 2
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,1
7,3

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
68%
77%

Doorstroom binnen MBO

na afgelopen schooljaar
18%
20%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


Aankomend medewerker grondoptreden
85%
93%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Aankomend medewerker grondoptreden

Kans op stage


Aankomend medewerker grondoptreden

Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Aankomend medewerker grondoptreden
-
€ 9,22
Studie in Cijfers
VeVa aankomend medewerker grondoptreden
Niveau 2 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,1
Landelijk gemiddelde 7,3
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 68%
Landelijk gemiddelde 77%
Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 18%
Landelijk gemiddelde 20%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Deze opleiding 85%
Landelijk gemiddelde 93%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 9,22

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

Logistiek-Teamleider_niv3_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa logistiek medewerker Niveau 2

Groningen
BOL
09_Automotive___Logistiek__2014__Economie-2Worddocument.jpg (1)

VeVa monteur mechatronica Niveau 2

Groningen
BOL
Onderofficier-Grondoptreden_niv2__1_sportveiligheid_automotivelogistiek.jpg

VeVa aankomend onderofficier grondoptreden Niveau 3

Groningen
BOL
monteurmechatronica_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa eerste monteur mechatronica Niveau 3

Groningen
BOL
Logistiek-Teamleider_niv3_2_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa logistiek teamleider Niveau 3

Groningen
BOL
Terug naar boven