Skip to ContentSkip to Navigation
ArtDesign_niv4_1_KunstenMultimedia_KunstenCreatie.jpg
ArtDesign_niv4_2_KunstenMultimedia_KunstenCreatie.jpg
ArtDesign_niv4_3_KunstenMultimedia_KunstenCreatie.jpg

Art & design Niveau 4

Als vormgever Art & Design houd jij je bezig met het vormgeven en vertalen van ideeën naar twee- en driedimensionale producten, met het accent op theatervormgeving. Heb jij belangstelling voor kunst en theater, ben je creatief en communiceer je gemakkelijk met anderen? Dan is dit beroep misschien iets voor jou!

 • Je bespreekt de opdracht met de opdrachtgever
 • Je ontwikkelt vanuit de opdracht het concept en ontwerp 
 • Je realiseert het definitieve ontwerp

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 27 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 60% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 7,2 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BOL
Locatie(s)
Groningen
Startdata
Start schooljaar
Crebo nr.
25201

Meeloopdagen

Voordat je begint met je nieuwe opleiding, wil je misschien alvast de sfeer proeven. Dat kan tijdens een meeloopdag.
Meld je aan over een meeloopdag

Studiekeuze-event

 • 07 november 2019
 • 17:00 - 20:00
 • Alle locaties

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Colien Langerwerf
cam.langerwerf@noorderpoort.nl
050 - 520 55 00

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Als vormgever Art & Design heb je contact met opdrachtgevers en werk je veel samen met anderen, dus sociale vaardigheden en een luisterend oor komen goed van pas. Jij bent bovendien in staat je creatieve ideeën om te zetten naar concrete ontwerpen. Je bent zelfstandig, durft initiatief te nemen en hebt doorzettingsvermogen. De (digitale) ontwikkelingen binnen jouw vakgebied hou je graag bij.

Wat doet een Vormgever Art & Design?

Als vormgever Art & Design kun je aan de slag bij theatergezelschappen als decorbouwer, als setdresser bij video- en tv-producties. Je kunt ook assisteren bij de realisatie van exposities. Het komt vaak voor dat een mediavormgever Art & Design als freelancer aan de slag gaat.

Het is aan jou om samen met de opdrachtgever in gesprek te gaan over onder meer het doel van het product, waarna jij een onderzoek start om van concept naar concrete ontwerpen te komen. Deze concept-ontwerpen presenteer je dan aan de opdrachtgever. Samen bepalen jullie het definitieve ontwerp.

Kleinere opdrachten kun je zelf realiseren. Grotere ontwerpen werk je samen met een team uit, vaak onder leiding van een projectleider. Jij bewaakt daarbij de kwaliteit van het product.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Medewerker vormgeving bij theatergezelschappen
 • Medewerker vormgeving bij video- en podiumkunsten
 • Zelfstandig ondernemer in de creatieve industrie

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Ik wilde absoluut een creatieve opleiding doen en deze opleiding paste goed bij wat ik later wil worden.

Fatima Al-Yaser, student

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

De opleiding duurt drie jaar. Ieder jaar is opgedeeld in vier blokken van ongeveer tien weken. Je sluit elk blok af met een expositie of een portfoliopresentatie. Je volgt in het eerste en tweede jaar theorie- en praktijklessen op school. Ook werk je mee in het Productiehuis, waar je samen met studenten vanuit andere opleidingen werkt aan ontwerpen en presentaties, ook voor externe opdrachtgevers.

In het begin zul je veel begeleiding krijgen bij het leren. Naarmate je opleiding vordert, word je steeds zelfstandiger. Zo ben je optimaal voorbereid op je stage in het derde jaar. Het laatste deel van je opleiding doe je een Proeve van Bekwaamheid (PvB).

Beroepsgerichte vakken

 • Theatervormgeving
 • Tekenen/schilderen
 • Grime
 • Adobe en typografie
 • Ondernemersvaardigheden

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

In het eerste en tweede leerjaar loop je een aantal korte stages van in totaal 250 uur. In het derde jaar loop je stage bij een leerbedrijf. Je voert daar zelfstandig je stageopdrachten uit.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Bij de start van je opleiding word je gekoppeld aan een mentor. Deze groeit gedurende jouw driejarige opleiding met je mee. Iedere dag start je op met jouw klas. Dit doe je samen met je mentor. De mentor is jouw aanspreekpunt en SLB’ er gedurende de gehele opleiding.

Leslocatie(s)

KunstMultimedia-locatie-1.jpg

Kunst & Multimedia

Verzetsstrijderslaan 2
9727 CE Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2020-2021*:
BOL, alle niveaus € 1.202,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Op de laptop moeten in ieder geval de programma's van Creative Cloud kunnen draaien.

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 400,-
 • 2e jaar € 150,-
 • 3e jaar € 60,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Art & design is een creatieve opleiding. Om jouw creatieve en artistieke aanleg te kunnen zien, houden we een portfoliogesprek en maak je een beeldverhaal. Je leest hier meer over in de toelatingsprocedure.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Deze opleiding heeft mogelijk voor 2020-2021 een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Het precieze aantal wordt uiterlijk 1 februari 2020 bekendgemaakt. Voor het studiejaar 2019-2020 waren 30 opleidingsplaatsen beschikbaar.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor het portfoliogesprek en de individuele opdracht.

2. Portfoliogesprek

Tijdens het portfoliogesprek maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Neem je een portfolio mee want daarmee laat je in het gesprek zien of je creatief bent en artistieke aanleg hebt. 
We vertellen je meteen na het gesprek of je door bent naar de tweede ronde. Ben je afgewezen dan ontvang je daarvan een schriftelijk bericht.

3. Beeldverhaal

Ben je door ronde één heen, dan volgt de individuele opdracht. Hiervoor maak je een beeldverhaal uit een keuze van drie thema's. Later op de dag voeg je de ontworpen beeldverhalen van jouzelf en een aantal anderen samen in een decor/maquette. Dit vormt samen als het ware een nieuw beeldverhaal. Over de samenwerking schrijf je vervolgens een korte reflectie. In de beoordeling letten we behalve op je artistieke vaardigheden op samenwerking, communicatieve vaardigheden en je probleemoplossend vermogen.

4. Loten

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er te veel kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je voor 1 april hebt aangemeld.
Als je uitgeloot bent, maak je nog kans op een opleidingsplaats wanneer een ingelote kandidaat zijn/haar plek niet benut.

5. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je ingeloot en geselecteerd, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
Art & design
Niveau 4
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,2
7,3

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
68%
71%

Doorstroom naar HBO

na afgelopen schooljaar
27%
35%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


64%
71%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding

Kans op stage


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
€ 9,62
Studie in Cijfers
Art & design
Niveau 4 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,2
Landelijk gemiddelde 7,3
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 68%
Landelijk gemiddelde 71%
Doorstroom naar HBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 27%
Landelijk gemiddelde 35%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Deze opleiding 64%
Landelijk gemiddelde 71%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 9,62

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

Mediavormgever_niv4_1_KunstenMultimedia_KunstenCreatie.jpg

Mediavormgever Niveau 4

Groningen, Winschoten
BOL
Signmaker_niv4_CampusWinschoten.jpg

Signspecialist Niveau 4

Winschoten
BOL
Terug naar boven