Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven & Opleiden Overzicht bedrijfstrainingen

Overzicht bedrijfstrainingen

Wil je je vakkennis aanscherpen door het volgen van scholing? Of heb je personeel dat je wil (bij)scholen? Noorderpoort biedt een groot aantal bedrijfstrainingen in verschillende sectoren. Neem voor een gesprek over andere mogelijkheden contact met ons op.

Digitale vaardigheid (1)

Digitale vaardigheden op de werkvloer

| De duur van de training wordt in overleg bepaald

Deze training is bedoeld voor werknemers die de digitale basisvaardigheden niet of nauwelijks beheersen, of juist willen opfrissen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor anderstaligen en laaggeletterden. 

De training vindt plaats bij het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Bekijk deze training

Gezondheidszorg en welzijn (9)

Doktersassistent opfriscursus

Groningen | 4 - 14 avonden (afhankelijk van het aantal cursusdelen dat je volgt)

Deze opfriscursus Doktersassistentvaardigheden bieden wij wegens succes opnieuw aan. Hiermee willen we tegemoet komen aan de vraag die er o.a. bestaat bij herintredende doktersassistenten om hun kennis en vaardigheden te upgraden. 

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor herintredende doktersassistenten, apothekersassistenten werkzaam in de huisartsenpraktijk, die zich ook willen bekwamen in de werkzaamheden van de doktersassistent.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

Groningen | 20 contactdagen van 4 uur, verspreid over 1 jaar

Tijdens de opleiding Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie ontwikkel je specifieke deskundigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van collega’s, familieleden en andere disciplines. Je doet kennis op over de diverse psychogeriatrische en gerontopsychiatrische gedragsbeelden en leert deze toe te passen en over te dragen op collega’s.

Voor wie?

Werk je met psychogeriatrische zorgvragers en vraag je je af op welke manier je de kwaliteit van jouw werk en het welzijn van de zorgvragers kunt verbeteren? Dan is de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) een goede keus.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Helpende Plus

Groningen | 10 dagdelen, verspreid over 6 maanden

Als Helpende Plus ben je werkzaam in de gezondheidszorg. Je werkt in een verpleeg- of verzorgingshuis, de gehandicaptenzorg of in de thuiszorg.  Je zorgt voor het welbevinden van de zorgvrager op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. De zorg en de begeleiding die je verleent wordt mede bepaald door de omgeving waar je werkt en kan per cliënt en per dag verschillen. Met de cursus 'Helpende Plus' word je op dit werk voorbereid. 

Voor wie?

De cursus 'Helpende Plus' kun je volgen als je de opleiding Helpende Zorg en Welzijn hebt afgerond. Je wilt je graag verder ontwikkelen en een aantal verzorgende vaardigheden kunnen uitvoeren. Daarmee kun je breder ingezet worden in je werk en van meer betekenis zijn voor je cliënten.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Modulaire en flexibele opleiding Maatschappelijke zorg, Verzorging en Verpleging

Groningen | 3 of 4 jaar (afhankelijk van het aantal modules)

In deze 'Flex-BBL'-opleiding bieden we je de mogelijkheid om via modules de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4, Verzorgende-IG, of Verpleegkundige te volgen in een gecombineerde klas.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor je als je toelaatbaar bent voor Maatschappelijke Zorg niveau 3, Maatschappelijke Zorg niveau 4, Verzorgende-IG of Verpleegkundige en een bij de opleiding passende werkplek hebt. Ook kun je zelfstandig leren en ben je al handig met de computer.

Op basis van eerder behaalde diploma’s of EVC-bewijsvoering is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor één of meer modules en de opleiding op maat te volgen. Dit is ter beoordeling van de schoolexamencommissie.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Technologie in de zorg en welzijn: ermee aan de slag

Assen, Meppel, Emmen, Groningen | 5 dagdelen van 3 uur

Technologie speelt een steeds grotere rol in de zorg. Deze ontwikkelingen zijn ook van grote invloed op professionals in de zorg en welzijn. Wil jij de mogelijkheden van technologie in je beroep leren kennen en kansen zien om technologie in te zetten ten behoeve van het welzijn en de gezondheid van cliënten? Dan is de cursus 'Technologie in de zorg en welzijn: ermee aan de slag' iets voor jou. Als deelnemer leer je hoe je technologie effectief kunt toepassen in je beroepspraktijk.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor het bij- en nascholen van medewerkers in zorg en welzijn, die interesse hebben in technologie.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Groningen | 20 dagdelen, verspreid over 12 maanden

De cursus 'Verplegende en verpleegtechnische handelingen' helpt je deskundig te worden of je deskundigheid te vergroten bij het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen en de zorg voor cliënten met midden- tot hoog-complexe problematiek.

Voor wie?

De cursus 'Verplegende en Verpleegtechnische Handelingen' is voor hen die werken met cliënten met midden- tot hoog-complexe problematiek. Hierbij moeten verpleegtechnische en voorbehouden handelingen worden uitgevoerd, zoals intramusculair injecteren of een cliënt katheteriseren.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Groningen | 10 dagdelen, verspreid over 6 maanden

Wil jij het welzijn van cliënten verbeteren door je verder te ontwikkelen? Heb jij behoefte om je geheugen weer op te frissen? Tijdens de cursus 'Verzorgende en verpleegtechnische handelingen' werk je aan het verbeteren van je vaardigheden voor het uitvoeren van specifieke handelingen bij cliënten met een midden-complexe problematiek.

Voor wie?

De cursus 'Verzorgende en Verpleegtechnische Handelingen' is geschikt voor jou, wanneer je werkt met cliënten met midden-complexe problematiek waarbij specifieke verpleegtechnische handelingen uitgevoerd moeten worden. De cursus brengt je op de hoogte van de actuele kennis en vaardigheden die je als verzorgende nodig hebt.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Verzorgende-IG – verkort

Groningen | 1 - 1,5 jaar

Dit maatwerktraject bieden we aan op verzoek van zowel werkgevers, als medewerkers uit de zorg. De duur van het traject wordt bepaald op basis van eerder behaalde bewijzen, zoals een diploma van een verwante mbo-opleiding, examenresultaten of een EVC-verklaring. Daarnaast beschik je over relevante werkervaring.

Voor wie?

Het opleidingstraject is geschikt voor medewerkers in de thuiszorg of andere branches, die eerder een verwante opleiding in zorg en welzijn hebben gevolgd en zich nu willen diplomeren als Verzorgende-IG.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Werken met baby’s

Groningen | 12 dagdelen, verspreid over 3 maanden

Werken op een babygroep kan in de nabije toekomst alleen met een aanvullende scholing. Deze eis komt voort uit de wet Innovatie, Kwaliteit en Kinderopvang (IKK). Per 1 januari 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken beschikken over een bewijs waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd. Deze cursus, het keuzedeel 'Werken met baby’s', is hiervoor een goedgekeurde scholing. Het programma sluit aan op de eindtermen uit de CAO Kinderopvang en voldoet aan de eisen uit de wet IKK.

Voor wie?

De cursus 'Werken met baby’s' is bedoeld voor het bij- en nascholen van medewerkers in de kinderopvang. Je beschikt over een diploma kinderopvang niveau 3 of 4 en bent (of wilt weer) aan het werk in de kinderopvang.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Horeca (1)

Koken in de horeca

Groningen | 10 weken

Tijdens de korte opleiding 'Koken in de horeca' worden vooral vaardigheden geleerd voor het praktische keukenwerk. Aan deze vaardigheden is grote behoefte in de horeca.

Voor wie?

Deze opleiding is voor werkenden die in de keuken breder ingezet of geschoold willen/moeten worden, of werkzoekenden of zij-instromers die graag willen werken in de keuken. 

Bekijk deze training Direct aanmelden

Procestechniek (4)

Onderhoud voor A- en B-operators

Groningen | 5 dagen of 10 dagdelen

Van een proces- of mechanisch operator wordt tegenwoordig steeds meer verwacht dat ze eerstelijns onderhoud zelf verrichten. De afdeling Procestechniek van Noorderpoort verzorgt de cursus Onderhoud voor operators. Noorderpoort is hiervoor door de kenniscentrum SBB en exameninstelling VAPRO aangemerkt als Erkend Leerbedrijf.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor proces- of mechanisch operators. 

Bekijk deze training Direct aanmelden

Storingzoeken voor operators

Groningen | 2 dagen of 4 dagdelen

De afdeling Procestechniek van Noorderpoort verzorgt de cursus Storingzoeken voor Operators. De effectieve opsporing van de echte oorzaken van storingen in een proces of apparaat wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Tijdens deze cursus wordt de operator geleerd om op een goede manier routinematig en systematisch te zoeken naar de oorzaken van storingen. 

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor proces- of mechanisch operators. 

Bekijk deze training Direct aanmelden

Industriële automatisering voor operators

Groningen | 3 dagen of 6 dagdelen

De effectieve opsporing van de echte oorzaken van storingen in een proces of apparaat wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Een niet onbelangrijk deel van die storingen heeft te maken met de automatisering die in de bedrijven wordt toegepast. De afdeling Procestechniek van Noorderpoort verzorgt de cursus Industriële automatisering voor operators.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor proces- of mechanisch operators. 

Bekijk deze training Direct aanmelden

Meet- en regeltechniek voor operators

Groningen | 2 dagen of 4 dagdelen | 3 dagen of 6 dagdelen

De operator heeft inzicht in het gedrag van processen wat betreft de meet- en regel en besturingssystemen. Met dit inzicht is de operator in staat de apparatuur te starten en normaal en uitzonderlijk gedrag van de procesregeling te onderscheiden. Waarnodig kan de operator bijsturen, inspecties uitvoeren en storingen lokaliseren.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor proces- of mechanisch operators. 

Bekijk deze training Direct aanmelden

Taalvaardigheid (2)

Nederlandse taal op de werkvloer

| De duur van de training wordt in overleg bepaald

Deze training biedt taaltrajecten Nederlands binnen het bedrijf, voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven en/of rekenen. We werken met een methode die aansluit bij de leervraag van de werknemer/werkgever. De directe taalvaardigheid kan worden gekoppeld aan de specifieke communicatie binnen het bedrijf.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor statushouders en laaggeletterden. 

De training vindt plaats bij het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Bekijk deze training

Nederlands spreken op de werkvloer

| De duur van de training wordt in overleg bepaald

De spreekoefeningen in deze training zijn gericht op de praktijk en bedoeld om de spreekdrempel te verlagen. Bij de oefeningen wordt de grammatica gecombineerd met spreken. De directe spreekvaardigheid in het Nederlands kan gekoppeld worden aan de specifieke communicatie binnen het bedrijf. 

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor anderstaligen.

De training vindt plaats bij het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Bekijk deze training

Techniek (8)

Oriëntatiecursus lassen

Groningen | 6 dagdelen van 3 uur

Met deze oriëntatiecursus lassen maak je kennis met diverse lasprocessen. Je leert de apparatuur kennen en je oefent op een eenvoudige manier in de praktijk.

Voor wie?

Deze cursus is voor medewerkers van metaalverwerkende bedrijven die kennis van diverse lasprocessen willen opdoen of mensen die zich willen oriënteren in lastechnieken.

Bekijk deze training Direct aanmelden

BMBE-lassen niveau 1 en 2

Groningen | 20 dagdelen van 3 uur

Binnen deze opleiding leer je de beroepsmatige vakhandelingen van Booglassen Met Beklede Elektrode (BMBE) op niveau 1 en 2. Na afloop van de cursus kun je de vaardigheden zelfstandig uitvoeren aan de hand van tekeningen en werkinstructies volgens het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Voor wie?

Deze cursus is voor de beginnende lasser BMBE.

Als je niet zeker bent van je niveau, dan kun je met een proeflas een niveaubepaling doen. Deze kost € 50,-. Als de proeflas leidt tot een inschrijving, dan zijn de kosten voor onze rekening.

Bekijk deze training Direct aanmelden

BMBE-lassen niveau 3 en 4

Groningen | 20 dagdelen van 3 uur

Binnen deze opleiding leer je de beroepsmatige vakhandelingen van Booglassen Met Beklede Elektrode (BMBE), ook wel elektrisch lassen genoemd, op niveau 3 en 4. Na afloop van de cursus kun je de vaardigheden zelfstandig uitvoeren aan de hand van tekeningen en werkinstructies volgens het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Voor wie?

De opleiding op niveau 3 is bestemd voor booglassers die laswerk moeten verrichten dat aan niet destructief onderzoek wordt onderworpen en biedt de mogelijkheid het beginniveau te behalen voor de opleiding op niveau 4.  

De opleiding op niveau 4 is bestemd voor booglassers die op het hoogste niveau pijp- en plaatlaswerk moeten verrichten dat aan niet destructief onderzoek wordt onderworpen.

Bekijk deze training Direct aanmelden

MIGMAG-lassen niveau 1 en 2

Groningen | 20 dagdelen van 3 uur

In deze opleiding geven we je elementaire kennis en vaardigheden voor het verrichten van eenvoudig laswerk (niveau 1) of voor gevorderd laswerk (niveau 2).

Voor wie?

Deze cursus is voor beginnende lassers die eenvoudig laswerk moeten verrichten (niveau 1) en voor MIG/MAG-lassers die gevorderd laswerk moeten verrichten (niveau 2).

Als je niet zeker bent van je niveau, dan kun je met een proeflas een niveaubepaling doen. Deze kost € 50,-. Als de proeflas leidt tot een inschrijving, dan zijn de kosten voor onze rekening.

Bekijk deze training Direct aanmelden

MIGMAG-lassen niveau 3 en 4

Groningen | 20 dagdelen van 3 uur

Je leert om uit plaat opgebouwde werkstukken van ongelegeerd staal te maken in alle posities op niveau 3 en 4 van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Voor wie?

Deze opleiding is voor de ervaren MIG/MAG-lasser niveau 2.

Bekijk deze training Direct aanmelden

TIG-lassen niveau 1 en 2

Groningen | 20 dagdelen van 3 uur

Met het TIG-lasprocedé is het onder meer mogelijk materialen als staal, roestvaststaal (rvs) en aluminium te lassen. Het TIG-lassen leent zich in het bijzonder voor het maken van hoogwaardige lasverbindingen.

Voor wie?

Voor beginnende en gevorderde lassers.

Als je niet zeker bent van je niveau, dan kun je met een proeflas een niveaubepaling doen. Deze kost € 50,-. Als de proeflas leidt tot een inschrijving, dan zijn de kosten voor onze rekening.

Bekijk deze training Direct aanmelden

TIG-lassen niveau 3 en 4

Groningen | 20 dagdelen van 3 uur

TIG-lassen is een lasproces dat zeer geschikt is voor nauwkeurig laswerk en je kunt er een zeer hoge laskwaliteit mee bereiken. TIG-lassen wordt gezien als een moeilijke vorm van lassen, doordat het toevoegmateriaal handmatig toegevoegd moet worden. TIG-lassen wordt veel gebruikt bij specialistisch leidingwerk, bijvoorbeeld voor de zuivelindustrie. 

Voor wie?

Voor gevorderde en ervaren lassers.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Lasopleiding op maat

Groningen | De duur van de opleiding wordt met jou afgestemd

We hebben vele soorten lasopleidingen in ons trainingsaanbod. Toch kun je redenen hebben om ons iets anders te vragen dan ons vaste programma. Jij hoeft ons maar te vragen en wij komen met een opleiding op maat.

Voor wie?

Maatwerk is er voor bedrijven die specifieke opleidingswensen hebben voor hun personeel dat een lastechnische achtergrond heeft.

Bekijk deze training Direct aanmelden

Uiterlijke verzorging (1)

Schoonheidsspecialist – specialisatie Acne

Groningen | 18 dagdelen, verspreid over 6 maanden

Een schoonheidsspecialist kan zich, na de basisopleiding niveau 3, specialiseren tot niveau 4-specialist. Noorderpoort biedt één van deze specialisaties aan: ‘Een acnebehandeling geven’. De schoonheidsspecialist kan een cliënt met acne goed behandelen, mits hij/zij de juiste kennis heeft. Daarom bieden we deze specialisatie aan voor externen, werkveldbegeleiders en oud-studenten.

Voor wie?

Voor schoonheidsspecialisten die al actief in het beroep zijn, maar een bredere doelgroep willen bedienen.

Bekijk deze training Direct aanmelden

VCA (2)

Voorbereiding VCA

| De duur van de training wordt in overleg bepaald

Er zijn in Nederland veel mensen met een taalachterstand die op de werkvloer uitstekend functioneren. Het behalen van een diploma is voor hen een flinke uitdaging. De training ‘Voorbereiding VCA’ bereidt de cursist in eenvoudige bewoordingen voor op de terminologie en de vaktermen uit het VCA-examen. Spelenderwijs maakt men zich de stof eigen aan de hand van visueel materiaal en door veel te doen en zelf te ontdekken. Er is tijd en aandacht voor uitleg van teksten en het leren van nieuwe woorden/jargon.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die de taal van de training ‘VCA’ als te moeilijk ervaart of die een taalachterstand heeft. De cursist moet minimaal beschikken over taalniveau 1.

De training vindt plaats bij het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Bekijk deze training

VCA

| De duur van de training wordt in overleg bepaald

Voor deze training VCA is speciaal lesmateriaal ontwikkeld voor mbo-niveau 1. Het lesprogramma is geheel afgestemd op de praktijk en er wordt gebruikgemaakt van onder meer beeldmateriaal. De lessen worden gegeven door een ervaren docent, gespecialiseerd in VCA.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die een VCA-diploma nodig heeft voor zijn werk.

De training vindt plaats bij het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Bekijk deze training

Werknemersvaardigheid (1)

Taal op de werkvloer

| De duur van de training wordt in overleg bepaald

Werknemersvaardigheid kent vele facetten. Het gaat niet alleen om communicatie met collega's en leidinggevenden. Ook bijvoorbeeld het nakomen van afspraken is belangrijk, evenals kennis van de bedrijfscultuur met de daarbij horende omgangsvormen. Het doel van deze training is het verhogen van het taalniveau en uitbreiden van kennis en vaardigheden op de werkvloer. Wanneer de deelnemers zich voldoende werknemersvaardigheden hebben eigen gemaakt, vergroten zij hun kansen op behoud van werk of doorstroom naar een nieuwe baan.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor statushouders en laaggeletterden, zoals Wajongers. Groepsgrootte: maximaal 12 personen.

De training vindt plaats bij het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Bekijk deze training
Terug naar boven