< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijfstrainingen & Cursussen Jouw bedrijf als leerbedrijf

Jouw bedrijf als leerbedrijf

Werkervaring opdoen is voor een student een onmisbaar onderdeel van zijn opleiding. In de praktijk leren studenten informatie inwinnen, problemen oplossen en zelfstandig werken. Ook komen ze er achter welke kennis en vaardigheden ze nog verder moeten ontwikkelen.

Een BOL-student maakt kennis met het beroepenveld door verschillende stages bij een bedrijf (ook wel BPV of beroepspraktijkvorming genoemd). Een BBL-student werkt naast zijn studie enkele dagen per week bij een praktijkleerbedrijf waar hij werkervaring opdoet.

Wil je als bedrijf studenten helpen met het opdoen van werkervaring, dan moet het erkend zijn door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Hoe word ik een erkend leerbedrijf?

In Nederland mogen mbo-studenten (zowel BOL als BBL) alleen werkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Stages en werken-en-lerentrajecten die een student uitvoert bij een niet-erkend leerbedrijf, zijn niet geldig voor zijn diploma. 

In een paar stappen vraag je de erkenning aan via SBB.

Wat zijn de voorwaarden om als leerbedrijf erkend te worden?

Als erkend leerbedrijf voldoe je in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Je biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
 • Je stelt een praktijkopleider (directe begeleider binnen het bedrijf) aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Je maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
 • Je bent bereid om samen te werken met Noorderpoort en verstrekt daartoe de benodigde informatie.

De precieze voorwaarden vind je op de site van SBB.

Waarom zou ik een erkend leerbedrijf worden?

Als erkend leerbedrijf mag je aankomende vakmensen opleiden tot professionals. Dit geeft jou de volgende voordelen:

 • Opleiden is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten gaan na hun opleiding aan het werk bij hun leerbedrijf.
 • Studenten hebben een frisse kijk op jouw bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee.
 • Studenten werken direct mee in jouw bedrijf. Je hebt plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
 • Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen kun je jouw aantrekkingskracht als werkgever vergroten.
 • Je mag het speciale beeldmerk ‘Erkend Leerbedrijf’ van SBB gebruiken op onder andere je bedrijfsauto, briefpapier, en website. Dit heeft een positieve uitstraling naar je klanten.
 • Je kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen.

Ik wil als bedrijf een stageplaats aanbieden. Hoe doe ik dat?

Wanneer je graag een mbo-student wil opleiden via een stageplaats of een werken-en-lerentraject én je bent geregistreerd als erkend leerbedrijf, dan kun je een vacature aanbieden. Dit kun je doen via:

 1. Stage Service Centrum (SSC) van Noorderpoort. Het SSC is gespecialiseerd in het plaatsen bij leerbedrijven van studenten die een opleiding volgen op mbo-niveau. Voor meer informatie over het SSC, kun je contact opnemen met Hans Buissink via h.buissink@noorderpoort.nl of via 06 51 74 05 45 / 088 - 230 86 72. Daarnaast heeft het SSC elke dinsdag van 14 - 17 uur een inloopspreekuur bij Noorderpoort Hotspot voor vragen.

 2. Stagemarkt.nl. Als je inlogt op MijnSBB, kun je je vacature aanmelden. Die verschijnt automatisch op Stagemarkt.nl waar mbo-studenten in heel Nederland kunnen zoeken naar een stageplaats of een leerbaan. Zij kunnen vervolgens solliciteren op de vacature.

Is er een student beschikbaar voor mijn vacature?

Wil je direct weten of en wanneer er een mbo-student beschikbaar is voor de stageplaats/leerbaan bij jouw bedrijf? Neem dan contact op met de betreffende opleiding van Noorderpoort.

Krijg ik een student toegewezen of kan ik zelf een student kiezen?

In de meeste gevallen kun je zelf een student selecteren om jouw vacature te vervullen, mits er natuurlijk meer dan één belangstellende is. Bij het aanbieden van de vacature kun je vermelden dat je een sollicitatiebrief en cv wil ontvangen en dat je graag een sollicitatiegesprek met de beoogde kandidaten wil voeren.

In bepaalde sectoren is het gebruikelijk dat studenten niet zelf een stageplaats zoeken. Het stagebedrijf krijgt dan een stagiair toegewezen door de school. Hierbij wordt uiteraard gekeken of er een match is tussen de student en het leerbedrijf.

Welke begeleiding heeft de student nodig?

Het begeleiden van een student tijdens zijn stage of werken-en-lerentraject verschilt per opleiding en per niveau. De ene student vraagt veel begeleiding en de andere kan meer zelfstandig werken. Na verloop van tijd zal de student steeds zelfstandiger zijn werk kunnen uitvoeren. Wanneer een student bij jou werkervaring komt opdoen, ontvang je via de student en de schoolbegeleider meer informatie over de begeleiding.

Lees meer over begeleiding op de website van SBB.

Ben jij een beginnend leerbedrijf en heb je nog weinig tot geen ervaring met het begeleiden van studenten? Dan kun je als praktijkopleider gratis workshops bij SBB volgen om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen.

Kan ik subsidie krijgen als erkend leerbedrijf?

Als erkend leerbedrijf kun je in aanmerking komen voor één of meer subsidies en fondsen. Dit geldt zowel voor het aannemen van stagiairs (BOL-studenten), als voor het aanbieden van leerbanen aan BBL-studenten. Op de website van SBB lees je meer over de verschillende subsidies en fondsen.

Is de student verzekerd tijdens de stage/werken-en-lerentraject

In principe blijft het leerbedrijf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de student. Noorderpoort heeft echter wel een verzekering afgesloten voor het geval de student onbedoeld schade aanricht of letsel oploopt vanwege zijn handelen. Maar deze verzekering kan juridisch niet in alle gevallen dekkend zijn. De aansprakelijkheid ligt in eerste instantie altijd bij het bedrijf.

Wat wordt vastgelegd in een praktijkovereenkomst (POK)?

De praktijkovereenkomst (POK) wordt voorafgaande aan de BPV door zowel de student als het leerbedrijf en de school ondertekend. In de Algemene Voorwaarden van de POK staan ieders rechten en plichten beschreven. Denk bijvoorbeeld aan de beoordeling van het werktraject, de begeleiding van de student, aansprakelijkheid, aanwezigheid, en geheimhouding.

Moet ik als leerbedrijf zelf iets vastleggen in een contract?

Sommige leerbedrijven hebben naast een praktijkovereenkomst (POK) ook nog een eigen contract of overeenkomst waarin ze bepaalde afspraken met de student vastleggen, bijvoorbeeld over een financiële vergoeding of over het naleven van bedrijfsregels. Het ondertekenen van dit contract kun je als leerbedrijf zelf met de student regelen.

Welke opdrachten moet een student tijdens zijn stage/werken-en-lerentraject doen?

Als een student bij jouw leerbedrijf start, dan zal hij zijn stageopdrachten/beroepstaken die horen bij de kwalificatie-eisen van zijn diploma delen met zijn directe begeleider binnen het bedrijf (praktijkopleider). De kwalificatie-eisen staan vermeld in het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding. Bekijk de kwalificatiedossiers op de website van SBB.

Naast de verplichte taken vanuit zijn opleiding, is het goed om de student ook andere werkzaamheden te laten uitvoeren die binnen zijn kennis- en opleidingsniveau passen. Dit vergroot zijn kennis en ervaring en dus ook zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Hoe vaak heb ik contact met de schoolbegeleider?

Tijdens de stageperiode of het leren-en-werkentraject komt de docent minimaal één keer bij het leerbedrijf op bezoek (bij voorkeur twee keer). Daarnaast heeft hij per e-mail en telefoon contact met de student en diens begeleider binnen het leerbedrijf.

Als het stagebedrijf niet binnen reisafstand van Noorderpoort ligt of als de student in het buitenland stage loopt, dan gaat de begeleiding voornamelijk via Skype, e-mail of telefoon.

Wat zijn de contactgegevens van de school?

De contactgegevens van alle Noorderpoort-locaties vind je onder 'Locaties'. De receptie kan jou doorverbinden met de juiste persoon of een bericht achterlaten.

Terug naar boven