Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Ondertekening overeenkomst Zorg(T)huis

Ondertekening overeenkomst Zorg(T)huis

20 januari 2017

Op donderdag 19 januari ondertekenden de samenwerkende partners de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg(T)huis. Het Zorg(T)huis is een collectief van het onderwijsveld, bedrijven, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, ouderenbonden en de overheid.

Veranderingen in de zorg
De zorgvraag en de aard van de zorg verandert, met als gevolg hogere kosten en naar verwachting krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Mensen wonen langer thuis en zullen daar steeds vaker zorg nodig hebben. Vanuit onderzoek en de praktijk zijn er verschillende manieren om mensen daarbij te ondersteunen. Het vereist innovatie in aanpak, methoden, technieken en in de sociale verhoudingen. Eigen verantwoordelijkheid van burgers, andere vaardigheden en beroepshouding van zorgprofessionals en technologische vernieuwingen (eHealth) zijn vaak onderdeel van de oplossing.

Zorg(T)huis Stadskanaal
Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal gaat met verschillende regionale bedrijven het Zorg(T)huis inrichten. Hierin worden vervolgens allerlei high- en low-tech toepassingen en hulpmiddelen gedemonstreerd voor burgers, studenten, professionals, mantelzorgers, etc. Daarnaast gaan we in het Zorg(T)huis specifieke thuiszorgsituaties met de daarbij horende ondersteunende zorgproducten realiseren.

Het Zorg(T)huis wordt tevens een experimenteeromgeving voor zorgprofessionals, -consumenten, cliënten en studenten om na te gaan of producten en diensten aan de (cliënt)verwachtingen voldoen. Gekeken wordt of het product en de aanpak aansluit bij de wensen van de zorgconsument (wijze van bediening, gebruiksgemak, acceptatie door de zorgconsument, de mantelzorger, etc.). Daarnaast wordt gekeken op welke wijze deze producten geïntegreerd kunnen worden in het zorgproces van de zorgprofessional in bv. de thuiszorgorganisatie. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk studenten op de hoogte worden gebracht van de innovaties in de zorg. Dit kan leiden tot aanpassingen of vernieuwing van het onderwijs. Naast studenten kunnen ook medewerkers van zorginstellingen en bijvoorbeeld mantelzorgers (laagdrempelig) kennis nemen van de zorginnovaties.

In Winschoten is reeds een Zorg(T)huis ingericht. In samenwerking met partners (Zorggroep Meander, HANNN, Gemeente Stadskanaal, Rabobank, Lefier, OTIB, Tinten Welstad en Treant ) zijn we hard aan het werk om - naast Stadskanaal en Winschoten - ook een Zorg(T)huis neer te zetten in Groningen en Appingedam, afgestemd op de zorgbehoefte in de regio.

Verbinding van de drie O's
Donderdagmiddag 19 januari spraken de partners voor Stadskanaal, met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, de intentie uit om als partner in het Zorg(T)huis te willen toetreden en daarmee een bijdrage te leveren. "Een hele mooie verbinding van de drie O's te weten Onderwijs, Overheid en Ondernemers.", sprak ook Burgemeester Galama vanuit gemeente Stadskanaal trots.

Noorderpoort dient als penvoerder het projectplan in bij DUO, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW. Dit ten einde te opteren voor een RIF (regionaal investeringsfonds).

Thema: Persbericht

Stadskanaal nieuwe locatie 2.jpg

Beroepsonderwijs Stadskanaal

Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal

Terug naar boven