Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Noorderpoort levert bijdrage aan nieuwe denkhulp Leven Lang Ontwikkelen

Noorderpoort levert bijdrage aan nieuwe denkhulp Leven Lang Ontwikkelen

10 april 2019

Het behalen van een diploma is voor mbo’ers allang geen eindstation meer. Doorleren en bijscholen na het diploma wordt steeds belangrijker. Aspecten als digitalisering en technologische ontwikkeling zorgen er namelijk voor dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt voortdurend verandert. Ondanks of misschien zelfs dankzij deze veranderingen blijven goed opgeleide vakmensen essentieel. Om die reden wordt een Leven Lang ontwikkelen (LLO) een steeds belangrijker element binnen het onderwijs.

Denkhulp Leven Lang Ontwikkelen voor mbo-opleiders
LLO vraagt een andere kijk op en organisatie van het onderwijs. De Argumentenfabriek heeft daarom het initiatief genomen een denkhulp te ontwikkelen op basis van vragen vanuit het mbo. Met de denkhulp kunnen mbo-opleiders hun keuzes omtrent LLO onderbouwen.

Noorderpoort is samen met vijf andere mbo- instellingen uitgenodigd om op basis van praktijkervaringen inhoud te geven aan deze denkhulp. Vanuit haar ruime ervaring met contractonderwijs, heeft Ann Fritzsche namens Noorderpoort hieraan haar bijdrage geleverd.

Hoe werkt de denkhulp?
Achtereenvolgens worden Strategie, Cultuur, Organisatie en Mensen uitgewerkt in de denkhulpkaarten. Dit resulteert in een overzichtelijke weergave van de diverse keuzes die gemaakt kunnen worden door de mbo-opleiders. Het boek schrijft niet voor hoe de opleider LLO moet aanbieden, maar brengt in kaart welke keuzes een LLO aanbieder kan maken. Daarmee is het een wegwijzer voor mbo-bestuurders op strategisch niveau.

De systematiek van de Argumentenfabriek met grafische kaarten en een invulmodel voor de analyse van de eigen situatie, maken het tot een werkboek dat is samengesteld op basis van een brede ervaring bij verschillende ROC’s.

Prima instrument
Binnen Noorderpoort is LLO al langer onderwerp van gesprek. De nieuwe denkhulp is volgens Wim van de Pol, lid College van Bestuur, een prima instrument om het onderwerp constructief te benaderen: “Het helpt ons om heel consequent alle aspecten te doordenken die met het organiseren van om- en bijscholing te maken hebben en hierop betere beslissingen te nemen.”

Het eerste exemplaar van de denkhulp is onlangs uitgereikt aan Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

Meer informatie over ‘Leren werken met Leven Lang Ontwikkelen (LLO)’ is te vinden op de website van de Argumentatiefabriek. Het is ook mogelijk een exemplaar van de denkhulp te downloaden of bestellen.

Thema: Persbericht

Terug naar boven