< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Noorderpoort en Friesland College zoeken de samenwerking wederom op

Noorderpoort en Friesland College zoeken de samenwerking wederom op

03 december 2019

Noorderpoort en het Friesland College gaan samen werken aan het behoud van een goede opleiding voor mbo-acteurs in Noord-Nederland. In het komend studiejaar gaan beide ROC's in nauw overleg zoeken naar een duurzame vorm, waarin de opleiding voor iedereen toegankelijk blijft en kwaliteit kan leveren binnen de afspraken die de besturen van noordelijke mbo-instellingen onlangs maakten.

In september van dit jaar kwamen de bestuurders van het Friesland College, Noorderpoort (Groningen), Deltion en Landstede in Zwolle tot een regionale afspraak waarin zij zelf zorgen voor een passend aanbod van opleidingen in de richting Artiest in Noord-Nederland. Zo kunnen zij garanderen dat goed onderwijs in het Noord-Nederland behouden blijft, nu een landelijk onderzoek van de minister van onderwijs leidde tot de opdracht om het aantal artiestenopleidingen te beperken.

Focus bij Noorderpoort en Friesland College
Onderdeel van deze afspraken was dat de opleiding Acteur – één van de opleidingen in de richting Artiest – alleen nog bij het Friesland College gepositioneerd wordt en zich hier kan ontwikkelen ten behoeve van de hele regio Noord. Dit betekent concreet dat deze opleiding kan doorgroeien naar een maximum van 125 studenten. De opleiding van acteurs bij Noorderpoort zou dan vanaf het komend studiejaar geen nieuwe studenten meer aannemen in de opleiding voor acteurs.

Om eerst alle mogelijke effecten in de regio goed in kaart te brengen, is dit onderdeel van de afspraken nu gefaseerd om samen een opleiding neer te zetten die past bij Groningen én Friesland. Zo heeft de opleiding in Noorderpoort een focus op het gebied van theatermaken en -productie, waar het Friesland College meer is gericht op educatie. 

Recht doen aan de regio
Het kost tijd om dit alles met elkaar te vervlechten. In een alliantie gaan de scholen samen werken aan een soepele transitie, die recht doet aan waar de regio behoefte aan heeft. Afspraak is dat Noorderpoort in het komend studiejaar eerst nog maximaal 25 studenten in Groningen laat beginnen aan de opleiding van acteurs en dat het Friesland College en Noorderpoort in een Noordelijke Alliantie intensief gaan samenwerken. Onderzoek moet dan uitwijzen hoe goed onderwijs in deze richting voor de toekomst is te garanderen. 

Andere opleidingen
De acteursopleiding is één van de opleidingen in het dossier Artiest, waarvoor de opdracht tot beperken geldt. De opleiding tot muzikant blijft op alle huidige scholen staan, maar overal wordt de instroom vanaf het komend studiejaar wat krapper: van 110 in totaal nu naar 89 in 2023. Vanaf komend studiejaar stopt het Friesland College met de instroom in dans, dat bij Noorderpoort wordt geconcentreerd om zo - met voldoende volume aan studenten – kwaliteit te garanderen.

Thema: Persbericht

KunstMultimedia-locatie-1.jpg

Kunst & Multimedia

Verzetsstrijderslaan 2
9727 CE Groningen

Terug naar boven