< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Noorderpoort biedt studenten Gepersonaliseerd Passend Onderwijs

Noorderpoort biedt studenten Gepersonaliseerd Passend Onderwijs

01 november 2018

Noorderpoort zet een belangrijke stap in het aanbieden van flexibel onderwijs. Begin dit schooljaar biedt de opleiding Noorderpoort Maatschappelijk Zorg ‘Gepersonaliseerd Passend Onderwijs’ aan een selecte groep studenten die om een bepaalde reden niet mee kunnen komen in het reguliere programma. Met deze pilot wil Noorderpoort het bestaande onderwijs zo personaliseren dat het voor deze studenten mogelijk wordt om onderwijs te volgen.  

Pilot voor Noorderpoort opleiding Maatschappelijke Zorg  
Inmiddels nemen zes studenten van Noorderpoort Gezondheidszorg & Welzijn deel aan de pilot Gepersonaliseerd Aangepast Onderwijs. Studenten voor wie het dermate lastig is om volledig naar school te gaan, krijgen op deze manier toch de kans om het mbo te verlaten met een volwaardig diploma. Lydia van Hes, initiatiefnemer van deze pilot, wist vanuit haar rol als studentbegeleider dat deze pilot een uitkomst zou bieden voor studenten. ‘In de kern wil iedereen leren, ook studenten voor wie het allemaal niet vanzelf gaat,’ vertelt Lydia, ‘we kijken naar wat de studenten wel kunnen, in plaats van wat er niet mogelijk is. We passen het onderwijs aan op wat goed voelt voor hen.’ De wijze waarop het onderwijs aangeboden wordt, verschilt per student. De studenten kunnen er zelf voor kiezen om bepaalde lessen thuis te volgen, waardoor ze maar voor een select aanbod naar school hoeven te komen.   

Thuis lessen volgen en toch school verlaten met diploma 
Het is niet voor elke student vanzelfsprekend dat hij of zij volledig kan meekomen tijdens zijn of haar opleiding. Allerlei redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. De pilot van Gezondheidszorg & Welzijn zorgt ervoor dat iedere student de kans krijgt om de mbo-opleiding met goed gevolg af te ronden. Julia, student, ziet deze pilot dan ook als een geschenk uit de hemel: ‘Het is goed dat deze vorm van onderwijs er is. Je kunt immers niet van alle jongeren verwachten dat zij volledig naar school gaan, terwijl ze tegen allemaal obstakels en problemen aanlopen.’ 

Regelgeving en politiek zijn nog niet zover 
De regelgeving en de politiek zijn nog niet zover dat zij deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs vrij toegankelijk maken. De pilot is daarom volgens studentbegeleider Lydia van Hes niet vanzelfsprekend: ‘Docenten zijn door de regelgeving verplicht om aan te geven wanneer studenten te vaak afwezig zijn. Het was dan aan mij om de student daarop aan te spreken en te vragen waar ben je, je moet je lessen volgen. Dit werkt extra demotiverend bij de studenten die met een goede reden niet naar de les kunnen komen.’ Dankzij de pilot krijgt Vera, student Gezondheidszorg & Welzijn en ook één van de zes deelnemers, weer lucht en is ze juist enorm gemotiveerd om haar opleiding te volgen: ‘Het voelde altijd alsof ik een probleem was en ik kreeg altijd te horen dat ik vaker naar school moest komen terwijl ik dat niet kon opbrengen. Dankzij deze pilot krijg ik weer zin om naar school te gaan en mijn opleiding af te ronden. Dat had ik nooit verwacht.’ Lydia sluit hierbij aan: ‘Dit is waar we het voor doen; de student tijd en rust gunnen zodat zij net zoals andere studenten hun diploma kunnen halen.’ 

Gepersonaliseerd Aangepast Onderwijs is niet voor elke student toegankelijk. Tijdens een uitgebreide intake-periode wordt per student bekeken, of hij of zij in aanmerking komt voor de pilot. De pilot Gepersonaliseerd Aangepast Onderwijs loopt in ieder geval tot het einde van dit schooljaar. Er wordt naar gestreefd om deze vorm van maatwerk standaard in het curriculum op te nemen.  

 

Thema: Persbericht

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Gezondheidszorg & Welzijn

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Terug naar boven