< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Nieuwe Wegen van Noorderpoort biedt nieuwe kansen

Nieuwe Wegen van Noorderpoort biedt nieuwe kansen

29 mei 2019

Stel: je zit in het laatste jaar van het vmbo. Je mentor vraagt of je al weet wat je volgend jaar wilt gaan doen. Je twijfelt wel, maar je kiest uiteindelijk voor een opleiding bij Noorderpoort, want daar gaan ook al je vriendinnen heen. Wel zo gezellig! Na de zomervakantie stap je vol goede moed het klaslokaal binnen. Zodra de nieuwigheid ervan af is, kom je erachter dat dit toch niet helemaal is wat je ervan verwacht had. Je vriendinnen hebben het enorm naar hun zin, maar jij voelt je niet op je plek. Het begint met een licht gevoel van onvrede, maar na een paar weken ga je met lood in de schoenen naar school. Uiteindelijk kom je helemaal niet meer. De opleiding past niet bij jou, maar wat wil je dan gaan doen? Je hebt werkelijk geen idee.  

Speciaal voor deze studenten, heeft Noorderpoort een nieuw en uniek concept in het leven geroepen: het traject Nieuwe Wegen.  

Maatwerk voor individuele student 
Nieuwe Wegen is bedoeld voor studenten die het door allerlei omstandigheden en twijfels niet lukt om de gekozen opleiding te vervolgen. Richard Koopman, directeur Noorderpoort Sportcentrum Europapark en initiatiefnemer Nieuwe Wegen: ‘In mijn loopbaan ben ik veel in aanraking gekomen met studenten die zich na het starten van hun studie niet meer konden vinden in hun studiekeuze. Ze liepen met hun ziel onder hun arm.’   

Eerder konden deze studenten in februari wel doorstromen naar een andere opleiding. Er zijn echter steeds minder opleidingen waarbij dit nog mogelijk is. Bij Nieuwe Wegen gaan de studenten in kleine groepen gedurende tien weken met zichzelf en hun eigen toekomst aan de slag. Het accent hierbij ligt op oriëntatie binnen het beroepenveld, de opleiding en op persoonlijke ontwikkeling. Sport, bewegen en gezondheid trekken een belangrijk onderdeel van het programma. Richard: ‘Nieuwe Wegen biedt maatwerk. De studenten functioneren in kleine groepen, waarbij veel aandacht is voor het individu. Groepsdynamiek en samenwerken spelen hierbij ook een belangrijke rol, maar het traject dat ze doorlopen, is per student verschillend.’   

‘De student wordt echt gezien bij Nieuwe Wegen,’ vertelt Ludy Bultena, regisseur bij Nieuwe Wegen. ‘Hij of zij is langere tijd misschien niet gehoord en viel buiten de boot. De student gaat misschien al langere tijd niet meer naar school en is het hele ritme kwijt. Bij Nieuwe Wegen geven we aandacht aan deze student.’  

Nieuwe Wegen bij Noorderpoort 
Studenten kunnen op elk moment starten bij Nieuwe Wegen, maar daar gaat wel een behoorlijk intensief traject aan vooraf. Ludy: ‘Voordat een student instroomt bij Nieuwe Wegen, hebben we een kennismakingsgesprek. We gaan heel goed na of hij of zij wel gemotiveerd is om weer naar school te gaan. Het contact met de ouders speelt hierbij ook een rol en we hebben gesprekken met ouders en begeleiders.’ Nieuwe Wegen wordt uitgevoerd binnen de school Noorderpoort Sportcentrum Europapark. Studenten starten altijd op een maandag met een volledig rooster. Inmiddels doorlopen al zo’n vijftig studenten van Noorderpoort een traject bij Nieuwe Wegen, met als doel om helder te krijgen wat voor opleiding bij hen past.  

Thema: Gezinsbode

Terug naar boven