< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Nieuwe Wegen is er weer klaar voor!

Nieuwe Wegen is er weer klaar voor!

19 september 2019

Bijna alle studenten van het afgelopen schooljaar hebben een nieuwe plek gevonden dankzij het traject Nieuwe Wegen.

Van de in totaal 48 studenten zijn er 39 weer ingestroomd binnen Noorderpoort en een zestal naar andere ROC's. Het was voor de studenten best een zwaar jaar. Er zijn veel zaken naar boven gekomen, maar toch kunnen we terugkijken op een succesvolle periode waarin de studenten hebben laten zien dat ze de uitdagingen aan konden en daardoor een nieuwe weg konden in slaan.

Vol goede moed van start
Kijkend naar het huidige schooljaar gaan we vol goede moed weer van start. Op dit moment is er één student gestart en daar komen waarschijnlijk nog twee nieuwe bij. Naast de studenten die nu al bij Nieuwe Wegen zitten zijn we druk met de warme overdracht. Bij Nieuwe Wegen is het naast de juiste keuze maken ook belangrijk dat de studenten goed starten in hun nieuwe opleiding. In dit follow up traject bezoeken de docenten alle opleidingen en scholen waar onze studenten naar toe zijn gegaan.

Er volgt dan een gesprek over wat de student heeft meegenomen uit Nieuwe Wegen, de manier waarop de student gestart is en wat er nodig is om van de nieuwe opleiding (weg) een succes te maken. Gedurende 10 weken volgen we de student nauwlettend en hebben we regelmatig contact met, de ouders, de opleidingen, de mentoren en de betrokken BAT-ers.

Nog meer maatwerk
Naast het verzorgen van de warme overdracht zijn we als team bezig met de inhoud van ons programma. We zijn Nieuwe Wegen halverwege het schooljaar gestart en hebben hierdoor veel gedurende het traject bedacht en ontwikkeld. We gaan er voor zorgen dat we nieuwe studenten goed kunnen blijven bedienen in een traject dat nog meer maatwerk kan leveren. De komende tijd gaan we ook meer contacten leggen met de verschillende aanleverende partijen zoals de BAT teams, SDV en het Stage Service Centrum. Een andere nieuwe ontwikkeling binnen Nieuwe Wegen is dat ook wij gaan samenwerken met School als Wijk.

Wij kijken uit naar de studenten die ons vanaf nu zullen gaan bezoeken en hopen net zo succesvol te zijn als het afgelopen schooljaar. De eerste gesprekken met studenten hebben we al weer gehad. 

Terug naar boven