< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Eerste Kinderrechtenconferentie bij Beroepsonderwijs Stadskanaal

Eerste Kinderrechtenconferentie bij Beroepsonderwijs Stadskanaal

14 juni 2019

Woensdag 12 juni was er een kinderrechtenconferentie op de locatie Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Studenten van de opleidingen Pedagogisch Werk, Onderwijsassistent en Maatschappelijke Zorg niveau 4 waren hierbij aanwezig. De conferentie werd georganiseerd door Noorderpoort studenten Ellen Eefting en Nienke Veldhuis als onderdeel van hun excellentie traject.

Na een welkomstwoord van de twee organiserende studenten, Ellen en Nienke, werd de officiële opening gedaan door wethouder Johan Hamster. Hierna volgde een optreden van ‘Flinke Jongen’ die zijn optreden afsloot met een rap over het thema van de conferentie.

Het doel van de kinderrechtenconferentie was de positie van kinderen breed onder de aandacht te brengen waarbij de rechten van het kind en de preventie van kindermishandeling centraal staan.  Door deelname aan de conferentie vergroten studenten hun kennis, krijgen zij inzicht in wat de rechten van het kind zijn en weten ze hoe je in het belang van kinderen kunt handelen. Hierdoor wordt het bewustzijnsproces in gang gezet om de weg verder te openen ter voorkoming van en stoppen van kindermishandeling. Vervolgens kunnen studenten het heft in eigen handen nemen om dit probleem aan het licht te brengen en uit de taboesfeer te halen.

Gedurende de dag volgden de 250 studenten drie verschillende workshops over het schenden van - en het opkomen voor kinderrechten. De workshops werden gegeven door in totaal twaalf organisaties: Stichting Praat, GGZ Jeugd, Lentis, Kindertelefoon, BACA, Raad voor de kinderbescherming, Stop it now, Zwijnestein, Kopland, Welstad, Veilig Thuis en Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

Deze eerste kinderrechtenconferentie was een groot succes en zal zeker de komende jaren vervolgd worden.

Stadskanaal nieuwe locatie 2.jpg

Beroepsonderwijs Stadskanaal

Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal

Terug naar boven