< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Docenten maritieme beroepsopleidingen bundelen krach\=

Docenten maritieme beroepsopleidingen bundelen krach\=

08 november 2019

Op vrijdag 8 november komen meer dan 225 maritieme docenten van alle Nederlandse maritieme beroepsleidingen in Rotterdam bij elkaar op de Dag van de Maritieme Docent. Met de Rotterdamse haven als decor versterken de docenten hun onderling contact versterken en leren ze van elkaar en van bedrijven uit de maritieme sector. Dit met als doel om de landelijke samenwerking tussen de opleidingen verder te versterken en zo een doelmatige, krachtige  en duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur voor de maritieme sector in stand te houden.

Eind vorig jaar hebben alle bestuurders van de maritieme opleidingen afgesproken landelijk in te zetten op hechtere samenwerking tussen de maritieme instellingen. Dit jaar zijn door deze unieke samenwerking voor het eerste alle maritieme scholen aanwezig met hun docententeams op de Dag van de Maritieme Docent. De dag wordt georganiseerd door de landelijke samenwerking maritieme beroepsopleidingen en de BTG MTLM van de MBO Raad.

Onderwijs en maritieme keten
Het maritiem beroepsonderwijs vormt een belangrijke schakel in de hele keten van de maritieme sector*. Een sector die wereldwijd bekend staat en waarin Nederland met haar ervaring, kennis en kunde een vooraanstaande positie inneemt. Om die wereldwijde toppositie te behouden is het opleiden van voldoende vakbekwame mensen belangrijk.

Met 26,1 miljard euro toegevoegde waarde, bijna 277.000 arbeidsplaatsen is het een sector die er toe doet voor Nederland. De veelal technologische ontwikkelingen in de maritieme sector gaan snel waardoor de sector ook vele uitdagingen kent. Uitdagingen waarop het maritiem onderwijs moet anticiperen. Dit vertaalt zich in het onderwijs naar de vraag hoe het maritiem onderwijs kan opleiden voor de vraag van vandaag én tegelijkertijd anticiperen op de toekomst. Een uitdaging die alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland - vmbo, mbo en hbo – graag oppakken en waarin samenwerking cruciaal is.

Maritieme docenten cruciaal
De maritieme docent is van cruciaal belang bij het opleiden van onze toekomstige maritieme gouden handjes en knappe koppen. Actuele kennis overdragen, vernieuwing van onderwijsprogramma’s, nieuwe onderwijsconcepten toepassen en ontwikkeling van toetsen zijn een kleine greep uit de activiteiten die op het bordje liggen van de relatief kleine maritieme docententeams. Door samen te werken, van elkaar te leren en in gezamenlijkheid zaken op te pakken blijft het maritieme onderwijs in staat om ook op de lange termijn goede maritieme opleidingen in Nederland voor de sector te handhaven.

De eerste landelijke Dag van de Maritieme Docent faciliteert de samenwerking tussen de docenten van de diverse betrokken instellingen. Op de dag ontmoeten docenten van alle maritieme opleidingen elkaar en wordt door middel van workshops en lezingen kennis uitgewisseld en verrijkt op diverse thema’s die van belang zijn voor de toekomst van het maritiem onderwijs.

Betrokken onderwijsinstellingen
De onderwijsinstellingen die maritiem beroepsonderwijs aanbieden en deel uitmaken van het samenwerkingsverband zijn:

HBO
HZ University of Applied Sciences
NHL Stenden Hogeschool – Maritiem Instituut Willem Barentsz
Rotterdam Mainport Institute (HR / STC Group)
Hogeschool van Amsterdam

MBO    
Nova College
Scalda - maritiem en logistiek college De Ruyter    
Noorderpoort
ROC Friese Poort
ROC Kop van Noord-Holland - Nautisch College
STC mbo college

VMBO 
Dunamare Onderwijsgroep
     - Maritieme Academie Harlingen
     - Maritiem College IJmuiden
STC vmbo college
Berechja College

Overig
Koninklijk Instituut voor de Marine

Deze instellingen bieden gezamenlijk een breed portfolio van specifieke maritieme beroepsopleidingen  op het gebied van varen, maken en havens.

_____________________________

 *De maritieme sector omvat de zeevaart en binnenvaart, marine, visserij, offshore, waterbouw, maritieme toeleveranciers, scheeps- en jachtbouw, maritieme dienstverleners, havens, watersportindustrie en kennis- en onderwijsinstellingen.

Thema: persbericht

02_Eemsdollard_Energy___Maritime__2015-3DTPVormgeving.jpg (1)

Energy & Maritime

Duurswoldlaan 2 A
9936 HA Delfzijl

Terug naar boven