< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Coronavirus - stand van zaken

Coronavirus - stand van zaken

31 maart 2020

Onderaan deze pagina vind je veelgestelde vragen. (update: deze zijn aangevuld met vragen voor nieuwe studenten)

---------------------------

Update: 31 maart, 20:00 uur

Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat de maatregelen - ook voor het onderwijs - worden verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat we tot die tijd in ieder geval doorgaan op de ingeslagen weg: onze studenten krijgen les via onze digitale campus. Onze gebouwen blijven in ieder geval gesloten tot en met de meivakantie (tot en met 5 mei).

De MBO Raad praat morgen (woensdag 1 april) met het Ministerie van Onderwijs over de gevolgen van deze maatregelen voor het mbo-onderwijs, bijvoorbeeld met betrekking tot examens op locatie waar nu een time out voor geldt. Dat wachten wij af. Zodra er meer bekend is, berichten we daarover op deze plek. We verwachten dat dit in de loop van de middag/avond is.

---------------------------

Update: 24 maart, 15:00 uur

Alle examens in schoolgebouwen gaan tot en met 6 april niet door

Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting hebben samen besloten om alle examens in schoolgebouwen tot en met 6 april op te schorten. Er wordt gezamenlijk een time-out in acht genomen.

Vanochtend heeft het kabinet besloten dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet plaatsvinden. Dit besluit volgt op de nadere gedragsregels die gisteren (maandag 23 maart) door het kabinet tijdens de persconferentie zijn afgekondigd. Daarnaast heeft de MBO Raad ook een gewijzigd standpunt ingenomen ten aanzien van examinering. 

De genoemde ROC’s hebben daarom op basis van de adviezen van de overheid en MBO Raad het volgende besluit genomen:

 • Alle generieke en praktijkexamens in groepen en gebouwen worden met ingang van 25 maart opgeschort tenminste tot en met 6 april 2020.
 • Kleinschalige praktijkexamens op BPV-locaties kunnen indien mogelijk doorgaan met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
 • Online examinering kan vanaf morgen weer opgestart worden en krijgt de komende weken verder vorm. 

Wij krijgen hiermee ruimte om de komende weken het afstandsonderwijs verder in te richten én te kijken naar hoe examinering de komende maanden mogelijk is, vooral ook in de beroepspraktijk. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.

---------------------------

Update 18 maart

Nadat het kabinet op zondag 15 maart besloot de mbo-scholen te sluiten om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, stond ook Noorderpoort voor een grote uitdaging. Omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat onze studenten vertraging oplopen, hebben we de omslag gemaakt naar online onderwijs. Daar zijn we op donderdag 19 maart mee begonnen, stap voor stap.

Enkele andere ontwikkelingen die genoemd mogen worden:

 • Vanaf morgen (donderdag 19 maart) gaat het onderwijs online starten bij Noorderpoort. Dit zal per opleiding verschillen. Studenten zijn geïnformeerd.
 • In ieder geval t/m 6 april worden er geen lessen in onze gebouwen gegeven en krijgen onze studenten zoveel mogelijk online onderwijs.
 • Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, Landstede Groep, AOC Terra en ROC Menso Alting werken samen om dit online onderwijs te verzorgen.
 • Tot die tijd werken ook onze medewerkers zoveel mogelijk online vanuit huis.
 • Over de gevolgen en planning van examens word je zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 • Voor stages geldt dat we aansluiten bij het beleid van de instellingen en de bedrijven. Eventuele begeleiding vindt op afstand plaats.
 • Buitenlandse stages en reizen gaan voorlopig niet door.
 • De aanmelddatum voor nieuwe studenten is vooralsnog met een maand verplaatst: van 1 april maar 1 mei. Dit betekent dat nieuwe studenten langer de tijd hebben om zich te oriënteren op een mbo-opleiding. Aanmelden voor een opleiding is nog steeds mogelijk.

Vragen? Bekijk hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat je antwoord er niet tussen? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur met 088 230 9999, of stel je vraag via whatsapp naar 06 25681212 of mail naar corona@noorderpoort.nl.

Onderwijs en examens

Wordt er les gegeven?

Ja, want het onderwijs moet doorgaan. Ook al zijn onze scholen dicht, de studenten krijgen wel les. Dit doen we met online onderwijs via onze digitale campus.

Lees meer over ons online onderwijs in dit bericht

Gaan de practicumlessen door?

Nee, deze gaan niet door. Alle gebouwen van Noorderpoort zijn voor studenten in ieder geval tot en met de meivakantie (t/m 5 mei) gesloten.

Lopen de studenten nu studievertraging op?

Inmiddels zijn de lessen weer opgestart via online onderwijs. We doen er alles aan om achterstanden te voorkomen.

Ik heb een examen of toets. Gaat deze door?

Tot en met 6 april vinden er geen examens in schoolgebouwen van Noorderpoort plaats. Kleinschalige praktijkexamens bij BPV-bedrijven kunnen (als dat mogelijk is) wel doorgaan. Online examens worden vanaf 25 maart weer opgestart.

Ik loop een kleine studievertraging op, kan ik dan wel worden toegelaten op een hogeschool?

Als je door deze crisis één of enkele kleine vakken of de stage nog niet hebt kunnen afronden voor 1 september, kun je toch door de hogeschool worden toegelaten tot het onderwijs. Je hebt vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om je mbo-diploma volledig af te maken.

Bijeenkomsten en evenementen

Gaan bijeenkomsten en evenementen bij Noorderpoort door?

Nee, deze gaan in principe niet door. Wel bekijken we steeds of er online mogelijkheden zijn voor ontmoeting. Ook activiteiten zoals meeloopdagen gaan voorlopig niet door.

Gaan diploma-uitreikingen door?

Nee, deze gaan voorlopig niet door.

Komt er nog een nieuwe studiekeuze-event of open dag?

Het Studiekeuze-event van 12 maart kon niet doorgaan vanwege het coronavirus. Ook mogen we voorlopig geen bijeenkomsten organiseren. Daarom bieden we je online studieadvies. Heb je vragen over je studiekeuze? Wij staan voor je klaar en gaan je hierbij helpen. 

Gebouwen

Zijn de gebouwen van Noorderpoort toegankelijk?

De gebouwen zijn voor studenten gesloten. Ook onze eigen medewerkers (inclusief ondersteunende staf) vragen we om zo weinig mogelijk aanwezig te zijn in de gebouwen, en zo veel mogelijk online vanuit huis te werken.

Kan ik nog mijn spullen op school ophalen?

Dat is niet meer mogelijk. Van 16 maart t/m 18 maart hadden studenten en medewerkers de gelegenheid om hun spullen ophalen.

Studiereizen, excursies en stages

Gaan studiereizen, excursies en stage door?

Na de oproep van het kabinet om niet onnodig te reizen, heeft Noorderpoort besloten om alle binnen- en buitenlandse studiereizen en excursies tot en met het Paasweekend (t/m 13 april) niet door te laten gaan. We begrijpen als dit een teleurstelling is, maar het is helaas even niet anders.

In de eerste week van april bepalen we hoe Noorderpoort omgaan met de al geplande reizen na het Paasweekend.

Stages in Nederland gaan in principe gewoon door. We volgen de richtlijnen en besluiten van het stagebedrijf. 

Als een stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom bent, dan respecteren we dat.

Hoe gaat Noorderpoort om met geplande studiereizen en excursies?

Na de oproep van het kabinet om niet onnodig te reizen, hebben we besloten om alle binnen- en buitenlandse studiereizen en excursies tot en met het Paasweekend (t/m 13 april) niet door te laten gaan. We begrijpen als dit een teleurstelling is, maar het is helaas even niet anders.

In de eerste week van april bepalen we hoe Noorderpoort omgaat met de al geplande reizen na het Paasweekend.

Als een excursie/studiereis/stage wordt geannuleerd, hoe zit het dan met gemaakte kosten?

Noorderpoort vergoedt de directe reiskosten die als gevolg van de terugkeer van een stage gemaakt worden. Zijn er eventueel aanvullende kosten, dan wordt dat per geval bekeken en is dus overleg nodig.

Excursies en studiereizen waar al kosten voor gemaakt zijn, worden vergoed zolang de verzekering dit niet dekt.

Hoe gaat Noorderpoort om met studenten en medewerkers die in het buitenland verblijven?

Noorderpoort zet in op terugkeer van haar studenten in het buitenland. Dit geldt ook voor medewerkers die op studiereis in het buitenland zijn. Met alle studenten en medewerkers in het buitenland hebben we goed contact.

Wil de student of medewerker toch blijven, dan is dit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Mag een student die stage loopt in de zorg/kinderopvang ook naar een bijbaan?

Voor stagiair(e)s in de zorg en kinderopvang geldt nagenoeg overal de ‘één plek beleid’-afspraak. Dit is op verzoek van de instellingen. Dat betekent in veel gevallen dat deze stages (tijdelijk) niet kunnen worden gecombineerd met een bijbaan op een andere plek.

Ik mag van mijn stagebedrijf niet meer op mijn stage komen. Wat nu?

Als een stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent op je stageplek, dan respecteren we dat. Neem contact op met je stagebegeleider (BPV-docent) om te bespreken hoe jouw onderwijs toch zoveel mogelijk (online) kan doorgaan.

Hoe gaat Noorderpoort om met geplande stages in het buitenland?

Op korte termijn zijn er geen stages naar het buitenland gepland. Over stages op de langere termijn kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Mag ik op reis gaan naar een risicogebied?

Dat raden wij ten sterkste af. Volg daarin het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en neem hierin je verantwoordelijkheid.

Communicatie

Hoe informeert Noorderpoort haar studenten en medewerkers?

We informeren onze studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws te melden is. We doen dit – voor zowel onze medewerkers als onze studenten – via onze portals (intranet). Ook op deze website geven we continu actuele informatie.

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.

Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM

Vraag & antwoord Rijksoverheid

De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.

Je kunt ook op werkdagen tussen 08:00 uur en 16.30 uur contact opnemen met Noorderpoort, via telefoonnummer 088 230 9999, whatsapp 06 25 68 12 12 of mail corona@noorderpoort.nl.

Voor nieuwe studenten

Komt er nog een nieuwe studiekeuze-event of open dag?

Het Studiekeuze-event van 12 maart kon niet doorgaan vanwege het coronavirus. Ook mogen we voorlopig geen bijeenkomsten organiseren. Daarom bieden we je online studieadvies. Heb je vragen over je studiekeuze? Wij staan voor je klaar en gaan je hierbij helpen. 

Ik heb me aangemeld voor een opleiding bij Noorderport, wat gebeurt er nu?

Je aanmelding wordt gewoon verwerkt, je ontvangt daarvan een bericht van ons.

Daarna word je door de opleiding geïnformeerd over de verdere toelatingsprocedure. Deze kan dit jaar vanwege het coronavirus een andere invulling hebben dan normaal.

Moet ik mij nog steeds voor 1 april inschrijven?

De aanmelddatum om je als nieuwe student aan te melden voor een mbo-opleiding wordt verplaatst. De MBO Raad en het Ministerie van Onderwijs hebben dit besloten.

Als je na de zomer wil starten met een mbo-opleiding, moet je je uiterlijk voor 1 mei 2020 aanmelden voor die opleiding, in plaats van 1 april.

De lotingsdatum voor opleidingen met een numerus fixus is vooralsnog verzet naar 6 mei.

Ik heb mij aangemeld voor een opleiding met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Gaat de loting door?

Ja, de loting gaat gewoon door. Omdat je je nu voor 1 mei kunt aanmelden (in plaats van 1 april) is de loting verplaatst naar 6 mei. De uitslag van de loting wordt binnen tien werkdagen schriftelijk aan je bekendgemaakt.

Wat gebeurt er als mijn opleiding aanvullende toelatingseisen heeft?

De opleiding van je keuze laat jou weten wat er van je wordt verwacht. Het kan zijn dat je auditie, activiteit of opdracht verplaatst wordt naar een andere datum, of dat het online plaatsvindt. Hierover krijg je bericht van je opleiding.

Terug naar boven