< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Actueel Coronavirus - onderwijs tot aan de zomer

Coronavirus - onderwijs tot aan de zomer

28 mei 2020

(Onderaan deze pagina vind je veelgestelde vragen.)

Noorderpoort-routekaart tot aan de zomer

Dat dit schooljaar anders loopt dan we met elkaar ooit hebben kunnen vermoeden, is wel duidelijk. We hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis, samen de schouders eronder gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat blijven we doen: studenten, docenten en medewerkers. Veel via onze digitale campus, maar stap voor stap komt er meer ruimte om onze schoolgebouwen wat meer te gaan gebruiken. Al zal dat misschien niet voor alle studenten en medewerkers in dezelfde mate gelden.

Maar wat mogen we nou wel en niet? En wanneer? En vervolgens: de ruimte die we dan krijgen; hoe vullen we die in bij Noorderpoort? Wat heeft voorrang? Kortom; hoe ziet onze routekaart richting de zomer eruit? Die routekaart vind je hieronder:

 

(klik op de afbeelding voor een grotere versie, of download de pdf)

Natuurlijk denken we ook al na over de periode daarna. Want het einde van dit schooljaar nadert.

Onze studenten krijgen – zoals ze gewend zijn – via hun opleiding bericht over hoe hun lessen en examens plaatsvinden. Studenten die door hun opleiding worden verzocht naar school te komen, vragen we om zoveel mogelijk met eigen vervoer te reizen om zo het OV te ontlasten.

Praktijkonderwijs in gebouwen op veilige manier
Naast algemeen geldende regels zoals Houd 1,5 meter afstand, Schud geen handen, Was regelmatig je handen, Hoest en nies in je elleboog; is het belangrijk dat onze studenten zich houden aan de geldende regels rondom onderwijs in onze schoolgebouwen. Daartoe is – naast voor onze medewerkers – ook voor onze studenten een protocol opgesteld. We vragen hen om die goed door te lezen. Dit protocol vind je hieronder.

Servicecentrum blijft studenten helpen
Studenten kunnen met vragen terecht bij hun Studieloopbaan-begeleider (SLB’er), maar sinds de coronacrisis hebben we bij Noorderpoort ook een servicecentrum ingericht om hen te helpen met vragen. De medewerkers van ons servicecentrum blijven uiteraard ook de komende tijd beschikbaar.

Servicecentrum/online onderwijs: 088 230 9000 (tussen 08.00 en 17.00)
WhatsApp: 06 25 68 12 12 (tussen 08.00 en 17.00)
Corona-informatielijn: 088 230 9999 (tussen 08.00 en 16.30)
E-mail: corona@noorderpoort.nl

Voor studenten die zich (even) niet prettig voelen, thuis tegen problemen aanlopen, zich veel zorgen maken of gewoon hun verhaal kwijt willen, hebben we een hulplijn ingericht. De contactgegevens daarvan staan op de studentenportal.

--------------------------------------------------

Veelgestelde vragen:

Onderwijs en examens

Wordt er les gegeven?

Ja. De meeste lessen worden online gegeven, maar soms ook in je schoolgebouw. Onze gebouwen zijn coronaproof ingericht en het is belangrijk dat je je aan de geldende regels houdt.  

Gaan de praktijklessen door?

Sommige praktijklessen kunnen we weer geven. Je hoort vanuit je opleiding welke dat zijn en wanneer.

Lopen de studenten nu studievertraging op?

We zetten ons maximaal in om eventuele studievertraging te voorkomen en hebben daarbij – samen met de betrokken organisaties – ook nadrukkelijk oog voor onze kwetsbare studenten. Studievertraging voorkomen betekent dat we kijken naar ‘maatwerk’ in overleg met de student. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je op een andere manier getoetst wordt dan je gewend bent.

Ik heb een examen of toets. Gaat deze door?

We proberen examens zoveel mogelijk online af te nemen.

Examinering kan op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw of bij een stagebedrijf. Dit alles volgens de RIVM-richtlijnen. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de studenten die dit jaar hun diploma kunnen halen.

In alles wat we doen geldt: de gezondheid van onze studenten en onze collega’s – en daarmee ook hun omgeving – staat voorop. Dat is het allerbelangrijkste.

Ik wil een hbo-studie gaan doen. Kan dit nog wel?

Voor studenten die na dit schooljaar overwegen om een hbo-studie te gaan doen, is het belangrijk om te weten dat de aanmelddeadline voor het hbo is verschoven van 1 mei naar 1 juni. De studiekeuze-activiteiten kunnen er door de coronacrisis wel anders uitzien. 

Heb je door de coronacrisis nog een of enkele vakken – dan wel beroepspraktijkvorming – niet kunnen afronden voor 1 september, dan kun je toch starten met je hbo-opleiding en voor 1 januari alsnog je mbo-diploma halen.

Ik loop een kleine studievertraging op, kan ik dan wel worden toegelaten tot een hbo-studie?

Als je door deze crisis één of enkele kleine vakken of de stage nog niet hebt kunnen afronden voor 1 september, heb je tot 1 januari 2021 de tijd om je mbo-diploma volledig af te maken.

Beginnen in het nieuwe schooljaar de lessen weer gewoon?

Ja, we gaan ervan uit dat na de zomervakantie de opleidingen gewoon weer kunnen beginnen en de scholen deels open zijn, maar dat online onderwijs ook komend studiejaar een belangrijke plek in zal nemen. Dit hangt af van de coronamaatregelen die het kabinet moet nemen tegen die tijd.

Bijeenkomsten en evenementen

Gaan bijeenkomsten en evenementen bij Noorderpoort door?

Dat bekijken we steeds per bijeenkomst en evenement. Daarin speelt bijvoorbeeld mee om hoeveel personen het gaat en hoe de beschikbaarheid van onze locaties is. In alles volgen we de RIVM-richtlijnen.

Gaan diploma-uitreikingen door?

Je ontvangt vanuit je opleiding bericht over hoe we hiermee omgaan.

Gebouwen

Zijn de gebouwen van Noorderpoort toegankelijk?

De gebouwen zijn voor studenten alleen toegankelijk als ze daar vanuit hun opleiding toestemming voor hebben gekregen.

Ook onze eigen medewerkers (inclusief docenten en ondersteunende staf) vragen we om zo weinig mogelijk aanwezig te zijn in de gebouwen, en zo veel mogelijk online vanuit huis te werken.

Kan ik nog mijn spullen op school ophalen?

Van 16 maart t/m 18 maart konden studenten en medewerkers hun spullen ophalen. Nu er stap voor stap wat meer ruimte komt om in schoolgebouwen aanwezig te zijn, is dit ook weer wat meer te organiseren. 

Studiereizen, excursies en stages

Gaan studiereizen, excursies en stage door?

Alle binnen- en buitenlandse studiereizen en excursies gaan niet door in ieder geval tot en met de zomervakantie. Na de zomervakantie kijken we hoe we hier mee omgaan. Datzelfde geldt voor buitenlandse stages.

Stages in Nederland gaan in principe gewoon door. We volgen de richtlijnen en besluiten van het stagebedrijf. Als een stagebedrijf aangeeft dat een student uit voorzorg niet welkom is, dan respecteren we dat.

 

Als een excursie/studiereis/stage wordt geannuleerd, hoe zit het dan met gemaakte kosten?

Noorderpoort vergoedt de directe reiskosten die als gevolg van de terugkeer van een stage gemaakt worden. Zijn er eventueel aanvullende kosten, dan wordt dat per geval bekeken en is dus overleg nodig.

Excursies en studiereizen waar al kosten voor gemaakt zijn, worden vergoed zolang de verzekering dit niet dekt.

Hoe gaat Noorderpoort om met studenten en medewerkers die in het buitenland verblijven?

Noorderpoort zet in op terugkeer van haar studenten in het buitenland. Dit geldt ook voor medewerkers die op studiereis in het buitenland zijn. Met alle studenten en medewerkers in het buitenland hebben we goed contact.

Wil de student of medewerker toch blijven, dan is dit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Mag een student die stage loopt in de zorg/kinderopvang ook naar een bijbaan?

Voor stagiair(e)s in de zorg en kinderopvang geldt nagenoeg overal de ‘één plek beleid’-afspraak. Dit is op verzoek van de instellingen. Dat betekent in veel gevallen dat deze stages (tijdelijk) niet kunnen worden gecombineerd met een bijbaan op een andere plek.

Ik mag van mijn stagebedrijf niet meer op mijn stage komen. Wat nu?

Als een stagebedrijf aangeeft dat je uit voorzorg niet meer welkom bent op je stageplek, dan respecteren we dat. Neem contact op met je stagebegeleider (BPV-docent) om te bespreken hoe jouw onderwijs toch zoveel mogelijk (online) kan doorgaan.

Hoe gaat Noorderpoort om met geplande stages in het buitenland?

Op korte termijn zijn er geen stages naar het buitenland gepland. Over stages op de langere termijn kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Mag ik op reis gaan naar een risicogebied?

Dat raden wij ten sterkste af. Volg daarin het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en neem hierin je verantwoordelijkheid.

Communicatie

Hoe informeert Noorderpoort haar studenten en medewerkers?

We informeren onze studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws te melden is. We doen dit – voor zowel onze medewerkers als onze studenten – via onze portals (intranet). Ook op deze website geven we continu actuele informatie.

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.

Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM

Vraag & antwoord Rijksoverheid

De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.

Je kunt ook op werkdagen tussen 08:00 uur en 16.30 uur contact opnemen met Noorderpoort, via telefoonnummer 088 230 9999, whatsapp 06 25 68 12 12 of mail corona@noorderpoort.nl.

Voor nieuwe studenten

Ik overweeg een studie bij Noorderpoort te gaan volgen. Wat betekent deze situatie nu voor mij?

Hartstikke mooi! Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen:
www.noorderpoort.nl/veelgestelde-vragen

Staat je antwoord er niet tussen, benader ons dan via de chat of laat onze collega’s van de Noorderpoort Hotspot je helpen via 0800 - 66 77 885, hotspot@noorderpoort.nl, of via Whatsapp: 06 25 68 19 18. We helpen je graag verder.

Ik heb me aangemeld voor een opleiding bij Noorderpoort, wat gebeurt er nu?

Heel leuk dat je bij ons je studie gaat volgen.

Je aanmelding wordt gewoon verwerkt, je ontvangt daarvan een bericht van ons.

Daarna word je door de opleiding geïnformeerd over de verdere toelatingsprocedure. Deze kan dit jaar vanwege het coronavirus een andere invulling hebben dan normaal.

Veel plezier en succes met je studie.

Wat gebeurt er als mijn opleiding aanvullende toelatingseisen heeft?

De opleiding van je keuze laat jou weten wat er van je wordt verwacht. Het kan zijn dat je auditie, activiteit of opdracht verplaatst wordt naar een andere datum, of dat het online plaatsvindt. Hierover krijg je bericht van je opleiding.

Terug naar boven