Skip to ContentSkip to Navigation
Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over studeren bij Noorderpoort. Kun je geen passend antwoord vinden op je vraag of staat je vraag er niet tussen?
Mail dan studieadvies@noorderpoort.nl of bel ons op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur via 0800 - 66 77 885 (gratis). Via WhatsApp zijn wij te bereiken op 06 - 25 68 19 18.

Aanmelden en intake

1. Hoe kan ik mij aanmelden?
Kies je opleiding op onze website en klik op de aanmeldknop. Het invullen van het aanmeldformulier neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

2. Wanneer moet ik mij aanmelden?
Voor een opleiding die in september start, moet je je vóór 1 april aanmelden. Bij sommige van onze opleidingen kennen we numerus fixus, selectierondes en audities. Bij deze opleidingen vragen we je om je aan te melden vóór 1 maartZie hiervoor de informatie onder "hoe werkt de toelatingsprocedure" die staat bij elke opleiding.

3. Kan ik mij aanmelden voor meerdere opleidingen?
Aanmelden voor meerdere opleidingen kan. Als je nog niet goed weet welke opleiding je wilt gaan doen, kun je contact opnemen met studieadvies@noorderpoort.nl. We helpen je graag bij het maken van je keuze.

4. Is mijn digitaal aanmeldingsformulier ontvangen?
Nadat je je aanmelding digitaal hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging in je mailbox. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met de frontoffice van jouw locatie óf met Studie & Advies, 0800 - 66 77 885.

5. Hoe kan ik mijn aanmelding annuleren?
Dit kan bij de frontoffice van de locatie waar jij je hebt aangemeld.

Lees meer over aanmelden en intake

Auditie en selectie

Welke opleidingen kennen een auditie of selectieprocedure?

  • alle opleidingen van Defensie (VeVa)
  • alle opleidingen van Kunst & Multimedia
  • de opleiding Dans/Dansleider van Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA)
  • de opleiding Luchtvaartdienstverlener

Lees meer over auditie en selectie bij aanmelden en intake

Extra begeleiding

Ik heb extra begeleiding nodig, hoe maak ik dat kenbaar?
Als je je voor een opleiding gaat aanmelden, vink dan op het aanmeldformulier het vakje 'extra ondersteuning' aan. Tijdens de intake zullen we dan je wensen voor extra begeleiding met je bespreken. We bieden passend onderwijs aan, daarvoor hebben we verschillende vormen van extra begeleiding.

Lees meer over extra begeleiding en advies

Toelatingseisen

1. Wat zijn de wettelijke toelatingseisen?
De toelatingseisen voor mbo-opleidingen zijn wettelijk vastgelegd. Bij elke opleiding op onze website worden de toelatingseisen en aanvullende eisen exact beschreven. Enkele opleidingen kennen bijzondere toelatingseisen en -procedures.

2. Ik voldoe niet aan de wettelijke toelatingseisen, wat nu?
Het kan voorkomen dat tijdens de intake is gebleken dat je als aankomend student toch niet geheel voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen van de opleiding. Je kunt dan deelnemen aan de toelatingsprocedure voor wettelijk niet-toelaatbare studenten. Tijdens een uitgebreid onderzoek beoordeelt de toelatingscommissie dan je kans op succes voor de opleiding. In de brochure 'wettelijk niet toelaatbaar' worden de te volgen stappen beschreven.

3. Ik wil van mbo naar hbo doorstromen, kan dat?
In principe kun je als mbo niveau 4-student doorstromen naar het hbo. Kijk op de website van de hogeschool waar je naartoe wilt of er nog aanvullende eisen worden genoemd.

Lees meer over toelating bij zo werkt het mbo

Kosten en financiering

1. Hoeveel kost mijn opleiding?
De kosten van je studie bestaan grofweg uit twee delen:

  1. lesgeld (bij BOL) of cursusgeld (bij BBL)
  2. schoolkosten waarvan een deel vrijwillige bijdrage is. 

Op de pagina van je opleiding hebben we in kaart gebracht wat de totale kosten voor je opleiding zijn.

Lees alles over studiekosten

2. Ik ben nog geen 18, betaal ik dan ook les- of cursusgeld?
Nee, als je op 1 augustus onder de 18 bent betaal je nog geen les- of cursusgeld. 

3. Kan ik een betalingsregeling afspreken voor de schoolkosten?
Ja, dat kan. Als de schoolkosten te hoog zijn om in één keer te betalen kan Noorderpoort een betalingsregeling met je afspreken.

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schoolkosten? 
Ben je BOL-student en op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Op de pagina Studiekosten lees je hier meer over. Vraag naar de mogelijkheden tijdens het intakegesprek of neem contact op met Studie & Advies via 0800-66 77 885 of Whatsapp naar 06 25 68 19 18.

5. Hoeveel studiefinanciering krijg ik?
Gebruik de DUO | Rekenhulp Berekenen studiefinanciering om te zien hoeveel studiefinanciering je als mbo'er (18 jaar en ouder) kunt krijgen.

6. Kan ik lesgeld of cursusgeld terugkrijgen als ik eerder stop met mijn opleiding?
Dit kan in een aantal gevallen. Als je lesgeld (BOL-opleiding) betaalt, dan lees je op de website van DUO in welke situaties je dit kunt terugvragen en wat de procedure is. Wanneer je cursusgeld betaalt (BBL-opleiding), dan staan op de Noorderportal in het onderdeel 'Weten & Regelen' alle situaties uitgelegd waarbij je (een deel van) je cursusgeld kunt terugkrijgen. 

7. Moet ik studiefinanciering terugbetalen aan DUO als ik eerder stop met de opleiding?
Als je eerder stopt met je opleiding, moet je in sommige gevallen geld terugbetalen aan DUO. Lees meer bij DUO | Ik wil stoppen met mijn mbo-opleiding.

8. Welke zaken moet ik in ieder geval regelen als ik eerder stop met mijn opleiding?
Als je eerder stopt met je opleiding vergeet dan niet de volgende zaken te regelen om te voorkomen dat je geld terug moet betalen:

9. Ik wil van opleiding wisselen, wat moet ik doen om mijn studiefinanciering door te laten lopen?
Verander tijdig je opleiding op de DUO-site, dan loopt je studiefinanciering gewoon door.
Lees meer bij DUO | Van opleiding wisselen.

Open dagen en meelopen

1. Wanneer zijn de open dagen?
Noorderpoort organiseert het gehele jaar open dagen en voorlichtingsavonden. Op welke data deze zijn, vind je in de kalender open dagen & voorlichtingsavonden.

2. Kan ik een ochtend meelopen?
Ja, het is mogelijk om een ochtend (09.00-11.30 uur) mee te lopen bij een opleiding die je leuk vindt. Je kunt je aanmelden voor een meeloopochtend via je decaan op bezoekmbo.nl.

Stage en leerbanen

1. Wat is het verschil tussen een stage en een leerbaan?
Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit leren in de praktijk, de zogenaamde BPV (beroepspraktijkvorming). Daarin onderscheiden we twee soorten leerplaatsen:

  • stages (bij de BOL-opleidingen)
  • leerbanen (bij de BBL-opleidingen).

2. Wat betekenen de termen BOL en BBL?
BOL en BBL zijn de twee leerwegen die je in het mbo-onderwijs kunt volgen:

  • BOL betekent Beroepsopleidende Leerweg.  BOL is een voltijd opleiding. 
  • BBL betekent Beroepsbegeleidende Leerweg. BBL is een deeltijd opleiding waarin je werken en leren combineert.

3. Moet ik bij een BBL-opleiding zelf een werkplek of leerbaan vinden?
Ja, dat moet jezelf doen. Een handige website voor het vinden van leerbanen bij een erkend leerbedrijf is de site van SBB |Stages en leerbanen.

4. Moet ik bij een BOL-opleiding zelf een stageplek vinden?
Een stage of BPV-plek kun je zelf zoeken of de school helpt jou daarbij. Iedere school of opleiding heeft een BPV-bureau of stagecoördinator waar stageplaatsen bekend zijn. Zoek je zelf, dan kun je gebruik maken van verschillende websites: StagemarktVacature.rocOpleiding en beroep en Ondernemerstrefpunt.

Lees meer over Stage en leerbanen 

Buitenland

1. Ik wil tijdens mijn opleiding ervaring opdoen in het buitenland. Kan dat?
Dat kan zeker. Noorderpoort ziet graag dat studenten hun blikveld vergroten. Dit kan onder meer door tijdens je opleiding voor korte of lange tijd in het buitenland te verblijven. Wij bieden dan ook veel buitenlandse stages en uitwisselingstrajecten aan. Jaarlijks maken ruim 250 mbo-studenten gebruik van een beurs om in het buitenland stage te lopen. Verder doen onze studenten mee aan diverse uitwisselingsprojecten. Als jij dit ook wil, dan kun je voor meer informatie contact opnemen met:

avatar

Groningen
Minke Kloppenburg
ma.kloppenburg@noorderpoort.nl
088 - 230 79 80

of

avatar

Groningen
Gert van Ginkel
g.vanginkel@noorderpoort.nl
088 - 230 74 19

2. Welke mbo-opleidingen hebben een internationaal karakter?
Noorderpoort heeft verschillende opleidingen met een internationaal karakter. Bij deze opleidingen kun je in het buitenland stage lopen, of in het buitenland werken als je je diploma hebt.

3. Wat is mijn buitenlandse diploma waard in Nederland?
Om te achterhalen wat je buitenlandse diploma waard is in het Nederlandse onderwijssysteem, kun je een diplomawaardering laten uitvoeren. Via de website van SBB kun je de diplomawaardering aanvragen.

4. Wordt mijn mbo-kwalificatie internationaal erkend?
Om te laten zien wat je Nederlandse mbo-kwalificatie waard is in het buitenland, kun je via de website van het SBB gratis een Europass Certificaatsupplement (CS) aanvragen. Het CS is een korte en praktische beschrijving van een Nederlandse mbo-kwalificatie. Het CS is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Lees meer over internationale ervaring

Start schooljaar

1. Wanneer ontvang ik informatie over de start van het nieuwe schooljaar, boekenlijst en dergelijke?
Nadat je bent toegelaten tot je opleiding, ontvang je uiterlijk 6 weken voordat je met je studie begint van ons een brief. In deze brief krijg je informatie over de introductie, het startmoment van de lessen en andere belangrijke schoolzaken zoals het aanschaffen van boeken, gereedschap en werkkleding.
Deze startinformatie is ook digitaal te vinden op de site studiestartenbijnoorderpoort.nl

2. Ik heb een Noorderpoortkaart ontvangen, wat kan ik daarmee doen?
Als je bij ons een opleiding start, krijg je een Noorderpoortkaart. Deze pas is een multifunctionele chipkaart. Je kunt met de kaart printen, kopiëren en betalen. Op school staan speciale automaten waarmee je de kaart kunt opwaarderen. Je Noorderpoortkaart is gelijk ook jouw studentenkaart. Op de kaart staat je studentnummer of ID en je e-mailadres.

Ziekte en verlof

1. Waar moet ik mij ziek melden?
Als je ziek bent, meld je dat bij de receptie/frontoffice van je school. Doe dit tussen 08.00 en 09.00 uur. Het telefoonnummer waarop je je ziek meldt, vind je bij de adressen en contactgegevens van je eigen school.

2. Wat doe je als je verwacht langdurig afwezig te zijn?
Als je langdurig afwezig bent door ziekte willen we graag dat je dit meldt bij je studieloopbaanbegeleider. Je kunt zelf contact zoeken met je studieloopbaanbegeleider (SLB'er) of je meldt het schriftelijk bij hem of haar.  Je SLB’er nodigt je dan uit voor een verzuimgesprek. Hij/zij probeert er tijdens dit gesprek onder meer achter te komen wat de precieze reden is van je ziekmelding. Samen gaan jullie kijken naar de vervolgstappen en proberen jullie indien mogelijk een oplossing voor de situatie te vinden.

3. Hoe kan ik extra verlof aanvragen?
Noorderpoort heeft ieder schooljaar vaste vrije dagen en vakanties. Op die dagen ben je vrij. Als je een extra vrije dag of vakantie wil hebben, dan is dat helaas niet mogelijk. De onderwijsinspectie laat dat niet toe. Alleen in sommige zwaarwichtige omstandigheden kan jij of je ouders/verzorgers bij de teammanager een schriftelijk verzoek indienen via het verlofformulier. Die bepaalt dan of jouw verzoek ingewilligd wordt.

Schoolvakanties

Wanneer zijn de schoolvakanties?
Bekijk ons vakantierooster.