Skip to ContentSkip to Navigation
Home Studeren bij Noorderpoort Studiekosten

Studiekosten

Studeren kost geld. De kosten van je studie bestaan grofweg uit twee componenten: lesgeld en schoolkosten waarvan een deel vrijwillige bijdrage is.  

Lesgeld en cursusgeld
Het les- of cursusgeld geeft je toegang tot de lessen en examens.
Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

    opleiding    niveau    lesgeld    cursusgeld    aan wie betaal je?
BOL 1t/m4 €1137,- - DUO
BBL 1 en 2 - € 236,- Noorderpoort
3 en 4 - €573,-
Meer informatie over les- en cursusgeld vind je op de website van DUO.

Schoolkosten
Welke opleiding je ook doet,  je maakt kosten omdat je spullen moet aanschaffen die je nodig hebt voor je opleiding, zoals boeken, een laptop, softwarelicenties, werkschoenen, werkkleding of gereedschap.
Bij sommige opleidingen wordt om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. De kosten daarvan komen voor je eigen rekening.

Vrijwillige bijdrage
Een vrijwillige bijdrage vragen we voor zaken als excursies, een (examen)feest of workshops. Doe je mee aan de activiteit, dan betaal je de kosten die ervoor gerekend worden. Deelname aan de activiteit is vrijwillig. 

Wil je weten welke kosten je kunt verwachten voor de opleiding van jouw keuze?
De schoolkosten en vrijwillige bijdrage van een opleiding liggen gemiddeld tussen de €500 en €1000 euro per jaar. De hoogte van de schoolkosten verschilt per opleiding en per leerjaar. Aan het begin van elk schooljaar krijg je een indicatie van de jaarlijkse kosten van je opleiding.

Noot: We werken er aan om bij de beschrijving van elke opleiding op onze website een indicatie van de schoolkosten per leerjaar te vermelden. Je kunt deze indicatie tussen januari en april 2017 verwachten. Zijn er nog geen schoolkosten vermeld? Dan kun je die telefonisch opvragen bij de school van je opleiding.

Tegemoetkoming voor studenten onder de 18 jaar
Hebben je ouders/verzorgers een laag inkomen? En was je op 1 augustus onder de 18? Dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van de verplichte schoolkosten. Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding, dan kan Noorderpoort een betalingsregeling met je afspreken, zodat je de schoolkosten bijvoorbeeld niet in één keer hoeft te betalen.

Financiële steun door Hindrik Schollemafonds*
Kun jij je studiekosten niet opbrengen? Dan kun je de hulp inschakelen van het Hindrik Schollemafonds.Het fonds helpt jou een oplossing te zoeken als je opleiding in gevaar komt doordat je financiële problemen hebt. Dat kan in de vorm van een eenmalige gift, maar ook door met je mee te denken en je tips en informatie te geven.

* Hindrik Schollema was lid van het College van Bestuur van Noorderpoort en is overleden in 2007. Het was zijn wens studenten met financiële problemen in staat te stellen hun studie af te ronden.

Hoe informeren we je verder over studiekosten?
Als je bij ons studeert krijg je toegang tot de Noorderportal. In de Noorderportal vind je in het onderdeel "Weten & Regelen" een heel hoofdstuk over studiekosten en financiële steun. Hier vind je ook informatie over de betaalwijze en wie je kunt benaderen als je je studiekosten niet kunt opbrengen.