Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Veiligheid en sport Veva aankomend onderofficier grondoptreden 25418
Onderofficier-Grondoptreden_niv2__1_sportveiligheid_automotivelogistiek.jpg
Onderofficier-Grondoptreden_niv2__2_sportveiligheid_automotivelogistiek.jpg
medewerker-Grondoptreden_niv2_3_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa aankomend onderofficier grondoptreden Niveau 3

Spreekt het werk van de Koninklijke Landmacht je aan? Een opleiding tot aankomend onderofficier grondoptreden geeft jou een brede basis om bij Defensie aan het werk te gaan. 

 • Je verdedigt het grondgebied en luchtruim
 • Je ondersteunt bij gevechtsacties op (grote) afstand of bij direct grondgevecht
 • Je geeft leiding en leidt manschappen op

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

* Wij houden altijd een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we of de opleiding die je wilt doen bij je past en of je voldoet aan de toelatingseisen

 • 30 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 20% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 7,6 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BOL
Locatie(s)
Groningen
Startdata
Start schooljaar
Crebo nr.
25418

Meeloopdag

Op een open dag krijg je vooral informatie over een opleiding. Maar hoe is de praktijk? Daar kom je achter als je als een ochtend meeloopt. De meeloopochtenden zijn van 09.00-11.30 uur. Aanmelden voor een meeloopochtend kan vanaf 1 oktober 2017. Opgave gaat in overleg met je decaan.
Lees meer over open dagen en meelopen

 • 03 november 2017
 • 00:00 - 00:00

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Edwin Keur
e.keur@noorderpoort.nl
088 - 230 72 92

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 10.00 - 15.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Een aankomend onderofficier grondoptreden werkt vaak in crisissituaties. Tijdens deze situaties wordt zowel mentaal als fysiek veel van je gevraagd. Daarom moet je in goede conditie zijn. Je kunt daarnaast goed leiding geven en in groepsverband werken.

Als je ervoor kiest om bij Defensie te gaan werken worden er hoge eisen gesteld. Kernwaarden als kameraadschap, trots, ethisch bewustzijn, discipline, incasserings- en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijk. Ontdek of je fit genoeg bent voor de VeVa-opleiding met de VeVaFit-app

Wat doet een VeVa aankomend onderofficier grondoptreden?

Als aankomend onderofficier grondoptreden kan je aan de slag bij Defensie. Vaak ben je voor langere tijd van huis. Samen met andere militairen werk je op kazernes binnen en buiten Nederland en word je ingezet bij militaire operaties. Daarbij kun je denken aan het verkennen van een bepaald gebied of het onschadelijk maken van mijnen. Je doet je werk meestal in gevaarlijke gebieden.

Als onderofficier ben je de vakman voor alle middelen en mogelijkheden van je groep. Je kunt niet alleen het materiaal dat binnen de groep aanwezig is zelf bedienen, maar ook de mensen opleiden om zelf met de systemen om te gaan.

Op VeVa.nl lees je meer over dit beroep. 

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Onderofficier infanterie
 • Onderofficier artillerie
 • Onderofficier grondverdediging
 • Marinier

Doorleren na je studie

 

Na deze opleiding is het gebruikelijk dat je bij Defensie verder gaat studeren.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Een schooljaar bestaat uit 40 weken, waarbij je in totaal 10 weken stage loopt en 30 weken op school zit. Deze opleiding bereidt jou voor op een functie als onderofficier. Je leert jezelf te verplaatsen in uiteenlopende terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert. Ook leer je hoe je leiding geeft en manschappen aanstuurt.

Tijdens deze opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan militaire vorming en sport.

Op VeVa.nl lees je meer over deze opleiding. 

VeVa staat voor Veiligheid & Vakmanschap. Met een VeVa-opleiding word je voorbereid voor een baan bij Defensie. Een VeVa-opleiding is een zogenoemde uniformopleiding: je wordt opgeleid als beginnend beroepsbeoefenaar (militair). Maar natuurlijk kan je met een VeVa-diploma ook buiten Defensie aan de slag. Voor sommige VeVa-opleidingen heeft Noorderpoort ook een reguliere variant onder dezelfde beroepsnaam.

Beroepsgerichte vakken

 • Kaartlezen
 • Checkpoint/road block bouwen
 • Militaire EHBO (ZHKH)
 • Exercitie
 • Ammunition awareness
 • Patrouilles lopen
 • Gesprekstechnieken
 • Lesgeven
 • Commandovoering

Algemene vakken

  • Nederlands *
  • Rekenen *
  • Loopbaanoriëntatie
  • Burgerschap 
  • Sport en bewegen
  • Engels

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen zodat je de examens kunt halen.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Per schooljaar loop je tien weken stage bij de Landmacht, Luchtmacht of het Korps Mariniers. De stage is verdeeld over het schooljaar waarbij je telkens drie weken naar school gaat en daarna één week stage loopt.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld makkelijker kunt doorstromen naar het hbo of sneller werk kunt vinden. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Internationaal I: Bewustzijn diversiteit

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

NP-Entree-Buitenzijde-0003.jpg

Automotive & Logistiek

Veva

Pop Dijkemaweg 88 gebouw A
9731 BH Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en computerkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau  Lesgeld 2017/2018
BOL, alle niveaus € 1.137,- *

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Als je deze nog niet hebt, zul je die dus nog moeten kopen.

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€150 -  €250) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €20). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software, werkkleding en vakspecifieke gereedschappen (zoals messenset, kappersscharen, gereedschapskist). Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten. De nu getoonde kosten gelden voor het studiejaar 2017/2018, vanaf januari 2018 vind je hier de kosten voor het studiejaar 2018/2019.

 • 1e jaar € 300,-
 • 2e jaar € 130,-
 • 3e jaar € 130,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Let op: Tussen nu en eind januari 2018 kun je wijzigingen verwachten in de wettelijke toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure. De toelatingseisen die je hieronder leest zijn gebaseerd op de aanmeldprocedure voor het schooljaar 2017/2018. Voor het jaar 2018/2019 verwachten we wijzigingen van de wetgever. 

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo gemengde leerweg
 • vmbo theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

 • Je hebt een aantoonbaar goede lichamelijke conditie (sporttest en positief Sport Medisch Advies)
 • Je dient een verklaring van goed gedrag (VOG) te kunnen overleggen
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

De opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2017-2018 is het aantal plaatsen 18.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

1. Aanmelden voor opleiding

Meld je aan voor 1 maart. Nadat je je hebt aangemeld, word je uitgenodigd voor een voorlichtingsavond.

2. Voorlichtingsavond

Op uitnodiging bezoek je een voorlichtingsavond. Tijdens de voorlichtingsavond vertellen docenten van Noorderpoort en voorlichters van Defensie over de mogelijkheden bij Defensie en de verschillende beroepsopleidingen van Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) binnen Noorderpoort. Pas als je deze avond hebt bezocht, kun je deelnemen aan de selectiedag.
Bekijk alvast de presentatie tijdens de voorlichtingsavond.

3. Selectiedag

Op de selectiedag krijg je een sporttest en twee andere aan de opleiding gerelateerde testen: terreinwerk/roadwork en groepswerk. Als je de testen met goed gevolg hebt afgelegd, volgt het motivatie-/intakegesprek. Dit gesprek vindt op een andere dag plaats.

4. Motivatie-/intakegesprek

In het motivatie-/intakegesprek maken we nader kennis met je en stellen we vast of je plaatsbaar bent op de opleiding. Word je geschikt bevonden tijdens de selectieprocedure, dan betekent dit niet automatisch dat je geplaatst kunt worden. De opleiding heeft namelijk een beperkt aantal (door Defensie vastgestelde) plaatsen. Wanneer er meer studenten door de selectieprocedure zijn gekomen dan er opleidingsplaatsen zijn, zal er worden geloot.

De gehele selectieprocedure is afgerond op 1 mei 2017.

5. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je één van de geselecteerden, dan onderteken je de onderwijsovereenkomst. Het enige wat je dan nog moet doen is zorgen voor een verklaring van goed gedrag (VOG) en een positief Sportmedisch Advies (SMA). Daarna ben je formeel ingeschreven als student van Noorderpoort.

6. Starten met de opleiding

Uiterlijk zes weken voor de start van je opleiding sturen we je alle informatie die je nodig hebt om te kunnen beginnen.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
VeVa aankomend onderofficier grondoptreden
Niveau 3
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,6
7,5

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
76%
75%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding

Kans op stage


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
€ 9,52
Studie in Cijfers
VeVa aankomend onderofficier grondoptreden
Niveau 3 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,6
Landelijk gemiddelde 7,5
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 76%
Landelijk gemiddelde 75%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 9,52

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toelichting vanuit de opleiding

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

VEVAEersteBedrijfsautotechnicus_niv3_1_Voertuigentechniek_AutomotiveLogistiek.jpg

VeVa eerste bedrijfsautotechnicus Niveau 3

Groningen
BOL
monteurmechatronica_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa eerste monteur mechatronica Niveau 3

Groningen
BOL
Logistiek-Teamleider_niv3_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa logistiek teamleider Niveau 3

Groningen
BOL