Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven & Opleiden Jouw bedrijf als leerbedrijf

Jouw bedrijf als leerbedrijf

Werkervaring opdoen is voor een student een onmisbaar onderdeel van zijn opleiding. Dit kan in de vorm zijn van een stage, of een werken en leren-traject. In de praktijk leren studenten informatie inwinnen, problemen oplossen en zelfstandig werken. Ook komen ze er achter welke kennis en vaardigheden ze nog moeten leren.

Ondernemerstrefpunt
Noorderpoort werkt hierin samen met het OTP (Ondernemerstrefpunt). Het OTP brengt het bedrijfsleven en het onderwijs in Groningen met elkaar in contact. Het bemiddelt onder andere bij het vinden van een stageplaats of stagiairs. 

Stageplaatsen gezocht
Heb je in jouw bedrijf een interessante stageplaats of opdracht beschikbaar? Dan horen wij dat graag.
Voor meer informatie en vragen:
• over stages in de stad Groningen graag contact opnemen met een medewerker van het OTP via info@otp.nl of via 050 – 210 34 31
• over stages buiten de stad Groningen graag contact opnemen met de Ondernemersacademie Groningen:

avatar


Jos Oldenburger-Vertommen
ondernemersacademie@noorderpoort.nl
088 - 230 76 84

avatar


Lily Stap
emc.stap@noorderpoort.nl
06 51 80 96 24

In negen stappen erkend worden tot leerbedrijf
In Nederland mogen mbo-studenten alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Spreekt het je aan om enthousiaste, gemotiveerde jonge mensen in je bedrijf aan het werk te hebben? Word dan erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf mag je aankomende vakmensen opleiden tot professionals.

In negen stappen vraag je de erkenning aan. Aanvragen doe je via de site van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Subsidieregeling praktijkleren 
Erkende leerbedrijven zijn een voorbeeld voor de branche. Je onderstreept het belang van opleiden van nieuwe vakmensen. Naast dat je investeert in jong talent, levert dit je bedrijf ook financiële voordelen op. Kosten voor scholing van werknemers/studenten hoef je niet altijd volledig te dragen. Er zijn (fiscale) regelingen en subsidies voor je bedrijf. Soms draag je minder loonbelasting en premie volksverzekeringen af voor werknemers die scholing volgen. 

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven en organisaties te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Werkgevers die een mbo-BBL-student een praktijkleerplaats aanbieden, komen in aanmerking voor compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Deze subsidieregeling is voor werkgevers die mbo-leerlingen begeleiden die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Op bedrijven die een BOL-leerling begeleiden is de regeling niet van toepassing.

Meer informatie over deze regeling vind je op de website Rijksdienst voor ondernemend Nederland​​​.