Rob Schuur benoemd in Onderwijsraad

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad.
Rob Schuur, voorzitter van het College van Bestuur van het Noorderpoort, is inmiddels door de kroon benoemd.

Van 10 leden 5 nieuw benoemd.
De raad telt tien leden, waarvan de helft nieuw is. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en beginnen hun werkzaamheden deze maand.

Naast de leden zullen vijf geassocieerde leden worden benoemd. De specifieke inbreng
van de geassocieerde leden zal liggen op het gebied van het hoger beroepsonderwijs, het bedrijfsleven,
internationalisering, beleid en bestuur, en de empirische onderwijskunde.
 
De samenstelling van de raad is als volgt
 
Voorzitter
 1. Mevrouw Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam, voorzitter (herbenoeming)
  Ten Dam is sinds 1 januari 2011 voorzitter van de Onderwijsraad. Daarnaast is zij als Hoogleraar Onderwijskunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In het verleden was zij onder meer rector van het Instituut voor de Lerarenopleidingen van de UvA.

Raadsleden

 1. De heer Prof. dr. L. (Lex) Borghans (herbenoeming)
   Hoogleraar Arbeidseconomie en sociaal beleid, Programmadirecteur ‘Onderwijs en de sociale context’
  NSI, Universiteit Maastricht
 2.  Specifieke inbreng: economische aspecten van onderwijs en leren
 3. De heer Prof. dr. F. A. (Frank) van der Duyn Schouten (herbenoeming)
   Hoogleraar Operations Research, Universiteit van Tilburg, Directeur Netspar (Netherlands Studies on
  Pensions, Aging and Retirement)
   Specifieke inbreng: hoger onderwijs
 4. De heer H.M. (Hugo) de Jonge (nieuw)
   Wethouder onderwijs, jeugd en gezin van de gemeente Rotterdam
   Specifieke inbreng: groot stedelijke problematiek, lokaal onderwijs- en jeugdbeleid
 5. De heer drs. B. (Berend) Kamphuis (herbenoeming)
   Voorzitter College van Bestuur Christelijk voortgezet onderwijs Zuidwest Friesland
   Specifieke inbreng: voortgezet onderwijs
 6. Mevrouw drs. E.D.C.M. (Ursie) Lambrechts (nieuw)
   Voorzitter Evaluatie en Adviescommissie Passend Onderwijs
   Specifieke inbreng: algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, passend onderwijs
 7. Mevrouw Th. (Thea) Meijer (nieuw)
   Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht
   Specifieke inbreng: primair onderwijs, inclusief speciaal onderwijs
 8. De heer drs. R. (Rob) Schuur (nieuw)
   Voorzitter College van Bestuur het Noorderpoort, Groningen
   Specifieke inbreng: voorbereidend- en middelbaar beroepsonderwijs, inclusief leven lang leren
 9. Mevrouw Prof. dr. S. (Sietske) Waslander (nieuw)
   Hoogleraar sociologie in het bijzonder de sturing van complexe onderwijsorganisaties, Academic
  Director Master of Management in Education Tias Nimbas Business School, Eigenaar/directeur Center
  for social issues
   Specifieke inbreng: onderwijssociologie
 10. De heer Prof. mr. P.J.J. (Paul) Zoontjens (herbenoeming)
   Hoogleraar onderwijsrecht, Universiteit van Tilburg
   Specifieke inbreng: wetgeving en juridische aspecten van onderwijs